Volitelný předmět Tělesná výchova

Semestrální výuka

Studenti VUT v Brně mají možnost výběru pohybových aktivit v každém semestru. Škola garantuje 2,0 hodiny pohybových a sportovních aktivit týdně zdarma; další hodiny si studenti platí dle ceníku zveřejněnho 14 dnů před zápisem a zahájením výuky.

Semestrální nabídka sportů formou volitelného předmětu je rozšířena o blokovou výukou (intenzivní výuka ve vybraných specializacích v semestru i ve zkouškovém období)) nebo o zimní a letní kurzy pořádané VSK.

Rozvrhová nabídka v zimním a letním semestru je doplněna celoročním programem volnočasových pohybových aktivit (VČA), sportovním programem na zimní a letní zkouškové období nebo na prázdniny.

Kořením vysokoškolského sportovního života jsou vysokoškolské ligy, sportovní akce, náborové akce a dny otevřených dveří.

Specifické postavení má na vysokých školách akademický sport (ČAUS). Sportovní reprezentační výběry VUT v Brně jsou pravidelnými účastníky vysokoškolských přeborů, Akademických mistrovství a Českých akademických her.

Výuka probíhá převážně v moderních sportovních areálech, jejich majitelem je VUT. Ve snaze nabídnout co nejširší škálu pohybových aktivit a uspokojit co nejvíce studentů, CESA pronajímá sportoviště mimo VUT. V těchto zařízeních si studenti za pohybové aktivity připlácejí.

Studenti VUT v Brně mohou využít pro svůj odborný rozvoj nabídku kurzů celoživotního vzdělávání (kurzy a školení v oblasti sportu) nebo odborných poradenských a konzultačních služeb.

 

Jak se zapsat do volitelného předmětu TV?

Studenti VUT v Brně se zapisují do volitelného předmětu tělesná výchova elektronicky vždy na začátku každého semestru. Doporučujeme všem zájemcům o sport pozorné přečtení pokynů pro zápis a informací o platbách.

 

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU na adrese http://zapis.cesa.vutbr.cz/bude otevřen od 2.2.2018 od 12.00 hodin do 10.2.2018 do půlnoci.

Přihlášení a zápis (podrobné informace, pokyny a vyhlášky)

Pokyny pro platby a poplatky (podrobné informace, pokyny a vyhlášky)