Volnočasové aktivity

Studenti, zaměstnanci a příchozí veřejnost mohou v semestru, ve zkouškovém období i v době prázdnin, pravidelně sportovat ve vybraných pohybových aktivitách se symbolem VČA.

Volnočasové pohybové aktivity mohou studenti VUT využít nad rámec elektronického zápisu volitelného předmětu TV.

Nabídka volnočasových pohybových aktivit (v rozvrhu jsou označené VČA) je celoroční a patří do ní i kurzy sportovních specializací (zimní a letní). Kurzy organizuje a zajišťuje VSK VUT, odbornou část garantuje CESA. Přehled kurzů je součástí rozvrhové nabídky.

 

Jak se zaregistrovat do programu VČA?

  • Registrace probíhají zejména na začátku semestru prezenčně nebo průběžně formou rezervací v systému on line a u kurzů dle pokynů v propozicích.
  • Program VČA je zpoplatněn dle platných Ceníků tělovýchovných služeb. Studenti VUT mají zvýhodněné ceny (nutná platná validační známka!!).
  • Pozorně prostudujte vyhlášku s pokyny pro platby a poplatky v programu VČA.
  • Využijte nabídky volných kapacit moderních sportovišť ve sportovních areálech CESA ke sportování (pronájmy, on-line rezervace)

 

Povinnosti účastníků programů volnočasových aktivit (VČA):

  • Ve VČA studenti i ostatní sportovní veřejnost sportují na vlastní nebezpečí.
  • Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení VUT (Provozní řád sportovišť VUT, PO a BOZP) a pokyny upravující sportovní činnosti na jednotlivých sportovištích zveřejněné na http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy.  
  • V případě nedodržení provozního řádu je osoba pověřená ředitelem CESA VUT, oprávněna zrušit tréninkovou jednotku a vykázat uživatele ze sportoviště bez náhrady.

 

 aktualizace 13.1.2017, Brno