Přihlášení a zápis

Studenti si zapisují zimní i letní kurzy podle pokynů v propozicích.

 

Zájemci o kurzy v ČR i zahraničí získají více informací v propozicích kurzů nebo u vedoucího kurzu.

Jak se zapsat do placených kurzů?

  • Kurzy organizuje a zajišťuje VSK VUT, odbornou část garantuje CESA.
  • Kurzy jsou určeny pro studenty VUT i širokou veřejnost. Členové VSK VUT mají za zvýhodněnou cenu.
  • Nejdříve si pozorně přečtěte všechny informace zavěšené v propozicích vybraného kurzu a podle nich potom postupujte.
  • V propozicích kurzů sportovních specializací jsou uvedeny pokyny pro platby (výše poplatku, způsob platby, číslo variabilního i specifického symbolu), termíny informačních schůzek a další potřebné informace.
  • Na schůzkách jsou zájemci o kurzy informováni vedoucím kurzu podrobně o programu kurzu, dopravě na něj, nezbytně nutném vybavení, aj.