InTeg 2015 - Všechno jde, když se chce

Závěrečná konference projektu InTeg "Všechno jde, když se chce"    Brno    2015

a)      Příručka pro akademické a ostatní pracovníky, rozsah 60 stran, autoři: Mgr. Naďa Botková, Mgr. Lenka Budínová, Mgr. Veronika Matějková, PhDr. Lucie Peričková, Ph.D., Mgr. Alice Trávníková, Kristýna Tříletá. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015 (metodika, manuál, příručka).

b)      Příručka pro uchazeče o studium a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, rozsah 36 stran, autoři: Mgr. Naďa Botková, Mgr. Lenka Budínová, Mgr. Veronika Matějková, PhDr. Lucie Peričková, Ph.D., Mgr. Alice Trávníková, Kristýna Tříletá. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015 (metodika, manuál, příručka).

c)      O ergonomii v akademickém prostředí, rozsah 152 stran, autoři: Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., Bc. Lukáš Klimpera, Mgr. Dana Vránová, Ph.D., Mgr. Petr Růžička, MUDr. Zinaida Saidová. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015. ISBN 978-80-214-5206-0 (studijní/vzdělávací materiál).

d)      Ergonomické nástěnné karty, rozsah 24 listů, autoři: Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., Bc. Lukáš Klimpera. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015 (studijní/vzdělávací materiál).

e)      Ergonomické karty do kapsy, rozsah 20 listů, autoři: Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., Bc. Lukáš Klimpera. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015 (studijní/vzdělávací materiál). 

f)       Příručka péče o zdraví – kompenzační cvičení, rozsah 152 stran, autoři: Bc. et Bc. Kamila Smrčková, PaedDr. Jitka Dýrová, PaedDr. Marta Muchová. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015. ISBN 978-80-214-5209-1 (studijní/vzdělávací materiál)

g)      Plavání studentů se specifickými potřebami – metodická příručka, rozsah 232 stran + CD, autoři: Mgr. et Mgr. Michaela Bátorová, Ing. Rostislav Doubek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015. ISBN 978-80-214-5210-7 (studijní/vzdělávací materiál).

h)  Pohybové aktivity studentů VŠ se specifickými potřebami, rozsah 152 stran, autoři: PhDr. Lucie Peričková, Ph.D., doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (Eds)., Mgr. et Mgr. Michaela Bátorová, Ing. Rostislav Doubek, PaedDr. Jitka Dýrová, Mgr. Tereza Louková, Ph.D., PaedDr. Oto Louka, CSc., PaedDr. Marta Muchová. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit, 2015. ISBN 978-80-214-5211-4 (studijní/vzdělávací materiál).

fotogalerie