Platby

Konferenční poplatek převodem na účet 111043273/0300, v.s. 735070002, do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení

(v ceně jsou přednášky, workshopy, kulaté stoly, VIP občerstvení o přestávkách, sborník příspěvků a kniha vybraných přednášek):

Úhrada do 31.7.2017               1.500,00Kč                 Studenti: 300,00 Kč

Úhrada do 15.9.2017               1.600,00 Kč                              350,00 Kč

Úhrada na místě                     1.700,00 Kč                               500,00 Kč

 

V přihlášce objednaný doprovodný program se hradí na místě:

společenský večer I. 350,00 Kč

společenský večer II. 150,00 Kč

oběd / menu 150,00 Kč

 

Konference se koná v Týdnu vzdělanosti na VUT

Jednodenní vstupné pro veřejnost: 50,-Kč

(v ceně jsou přednášky, workshopy, kulaté stoly a drobné občestvení o přestávkách)