Pokyny pro autory

Pokyny pro zpracování příspěvků

Příspěvky v rozsahu 8 – 20 normostran (včetně literárních zdrojů) v českém slovenském, polském nebo anglickém jazyce (Word)

Struktura příspěvku

Název/i v angličtině: velká tučná písmena, vel. 16

Autor: Jméno a příjmení, obyčejné písmo

Pracoviště: kurzívou

Nadpisy/: tučné písmo vel. 12

(Úvod, problém práce, cíl, metodika, výsledky a diskuse, závěry, literatura)

Literární zdroje: dle normy APA

Klíčová slova/Keywords: název tučně vel. 12, slova obyčejné písmo

Abstrakt/Abstract: název tučně vel. 12, text obyčejné písmo, 800 – 1000 slov

Typ písma: Times New Roman, vel. písma 11

Řádkování: jednoduché

Zarovnání: do bloku

Okraje: všechny 2 cm

Označení tabulek: nad tabulkou

Označení obrázků: pod obrázkem

V textu musí být odkaz na obr. nebo na tabulku (zdroj).

Okraje: všechny 2 cm.  

 

Termíny: abstrakta do 30.4.2017 a full text do 30.6.2017 zasílejte emailem na blahutkova@cesa.vutbr.cz