Pořadatel


Konferenci pořádá Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit a Česká společnost tělovýchovného lékařství

 

Záštititu nad konferecí převzal prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně.