Program

Hlavní téma:

Pohybový aparát a zdraví

Program konference Pohybový aparát a zdraví II – CESA VUT v Brně 2017

 

Čtvrtek 5. 10. 2017 – kinosál FCM

13:00                   Slavnostní zahájení, úvodní slovo rektora VUT v Brně, zástupce ČSTL,

                             ředitelky CESA, organizace konference

 

13:30 –18:00     Zvané přednášky

                             Předsedající: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 

13:30 –14:00     doc. PhDr. Klaudia Zusková, Ph.D., UPJŠ Košice

                           Subjektívna kvalita života a pohybová aktivita vysokoškolákov

 

14:00 –14:30     prof. PhDr. Karel Görner, CSc., FF UMB Banská Bystrica

                            Kvalita života a životného štýlu v kontexte realizácie športovo-pohybových

                           aktivit vysokoškolskej populácie  

 

14:30 –15:00    prof. dr.hab. Stanislaw Kowalik, AWF Poznaň

                            Hledání zdraví pro osoby se zdravotním postižením

 

15:00 –15:30   prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., FSpS MU

                             Riziko rabdomyolýzy při cvičení a sportu

 

15:30 –16:00   PhDr. Jarmila Kelnarová, CSc., SZŠ Jaselská Brno

                            Ošetřovatelství a péče o seniory

 

16:00 –16:30   Přestávka

 

16:30 –17:00   Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., FSpS MU

                            Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu

 

17:00-17:30     PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., VFU FF Brno

                           Léky a jejich účinnost při pohybových aktivitách

 

17:30 –18:00   Mgr. Kateřina Honová      

                        Nestejná délka dolních končetin u sportovců-diagnostika a výstupy pro praxi

 

18:00 –19:00  MUDr. Jana  Martínková, NZZ Chironaxinvest Brno

                          Problém konstituční hypermobility u sportovců

                          Posilování seniorů

 

20:00               Společenský večer   restaurace KANAS

               

 

Pátek 6. 10. 2017 – kinosál FCM

                        Předsedající: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc., RNDr. Hana Lepková

 9:00-9:15       Drnek, Lepková

                         Tělesná výchova a sport na vysokých školách ve 21. století

9:15-9:30        Korvas, Lepková

                         Průzkum pohybové aktivity u studentů VUT v Brně

9:30-9:45       Dlouhý, Kašpar, Svobodová

                         Příspěvek k vývoji vytrvalostních schopností uchazečů o studijní obory TV a TVS

                         při přijímacích zkouškách na PEDF UK v letech 1991-2012

9:45-10,00     Bátorová, Bátora, Podolák, Nováková

                         Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně výukového a volného plavání

                         v akademickém roce 2016/2017

10:00-10:15    Mandzák, Bátorová

                         Úroveň plavecké zdatnosti študentov na vysokých školách

10:15-10:30   Bátorová,  Brídlová, Lepková, Chvátal

                        Analýza výkonnosti amatérských veslařů na veslařských trenažerech

                        v akademickém roce 2016/2017     

 

10:30 -11:00         Přestávka

              

                        Předsedající: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., MUDr. Jana Martinková

 

11:00-11:20  Jirková

                        Vliv silového tréninku na reedukaci hybnosti u pacientů po plastice předního

                        zkříženého vazu

11:20-11:40  Izáková, Sámel

                         Využitie nešpecifických prostriedkov v rekondičnej príprave basketbalistky po  

                         zranení predného skríženého väzu      

11:40-12:00  Pazourek

                        Nádory pohybového aparátu- časná a správná diagnóza jako předpoklad

                        úspěšné léčby    

12:00-13:00  Chlíbková, Sengeis

                        Měření podkožního tuku u sportovců pomocí ultrazvuku

 

13:00-14:00   Oběd

 

                        Předsedající: PhDr. Miroslav Sližik, PhD. Dr. Miroslaw Górny, Ph.D    

 

14:00-14:15   Botlíková

                        Sport seniorů v rámci U3V na ÚTVS ČVUT Praha

14:15- 14:30  Blahutková, Sližik, Küchelová, Górny

                         Psychomotorické aktivity jako prostředek odbourávání stresu u seniorů

14:30-14:45   Kouřil

                         Zdraví, sport a tělesná cvičení seniorů v řecko-římské antice 

14:45-15:00   Küchelová, Górny, Sližik, Blahutková

                        Podíl psychomotoriky na zdravé osobnosti

15:00-15:15  Sližik, Pašková, Pupiš, Brodáni

                        Štruktúra osobnosti z hľadiska temperamentu a emocionálna odolnosť 

                        slovenských vrcholových pretekárov v atletike

 

15:15 – 15:45  Přestávka

                         

                       Předsedající:  doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

 

15:45-16:00  Janošková, Šeráková

                        Průpravná část hodin tělesné výchovy jako součást podpory zdraví

16:15-16:30  Sližik, Blahutková, Górny, Küchelová

                       Psychomotorické aktivity jako prostředek rozvoje osobnosti vrcholového sportovce

16:30-16:45  Mikyna, Blahutková

                        Využití herních aktivit v plavání při sociální práci s handicapovanými

16:45-17:00  Górny, Küchelová, Blahutková, Sližik

                        Vliv psychomotorických aktivit na estetiku pohybu klientů se zrakovým postižením

17:00-17:15    Rošková, Reguly

                          Úroveň agresivity a hostility u futbalistov a porovnanie s bežnou populáciou

17:15-17:30    Motyčka, Šťastný, Pašek, Lepková, Bátorová

                        Kinematická a dynamická analýza techniky plavání ve vrcholovém sportu

 

17:45 – 19:15     Sekce pohybový aparát a zdraví – učebna FCM

 

  1.       Pohyb a zdraví u handicapovaných osob  Kulatý stůl – moderuje prof. Válková
  2.       Sport studentů se specifickými potřebami – moderuje Mgr. Zach

 

17:45 – 19:00    Workshop – zrcadlový sál FCM

 

  1.       Napříč jógou – Marta Muchová, Daniel Romain Oliver
  2.       Kondiční trénink v podmínkách VŠ – Korvas

 

 

20:00     Společenský večer Šatnový objekt CESA

 

 

 

Sobota 7.10. 2017

 

8:30-10:00  Workshopy – zrcadlový sál, tělocvična bojových umění

 

  1.       Aplikované a netradiční hry ve výuce TV – Bátorová, Peričková

 

10:00-10,20 Přestávka

 

10:20-11:50  Workshopy - zrcadlový sál, tělocvična bojových umění

 

  1.       Tradiční a netradiční pohybové aktivity – Janošková, Šeráková
  2.       Aplikovaná psychomotorika – Blahutková, Górny, Sližik, Küchelová

 

12:00-13:00  Přestávka, oběd

 

13:00-14:30   Workshop – plavecký bazén Ponávka

              

  Moderní sportovní technologie ve výuce tělesné výchovy na VŠ – Motyčka, Bátorová, Šťastný

              

 

 

Změna programu vyhrazena