Tvůrčí činnosti CESA

Nedílnou součástí práce PVP (pedagogicko-vědeckých pracovníků) jsou tvůrčí aktivity. Základní a aplikovaný výzkum i další tvůrčí aktivity se realizují formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné a tvůrčí orientace. Významným výsledkem tvůrčích aktivit jsou publikace. Při hodnocení pracovníků a pracovišť jsou sledovány zejména monografie, publikace v odborných časopisech a články ve sbornících z konferencí. 

 

Publikační činnost CESA podle osob:

Bátorová Michaela

Blahutková Marie

Chlíbková Daniela

Korvas Pavel

Kundera Václav

Lepková Hana

Motyčka Jaroslav

Muchová Marta

Nováková Svatava

Pašek Miloslav

Peričková Lucie

Šťastný Jan