Volnočasové aktivity

Volnočasové pohybové aktivity dospělých jsou nabídkou volných kapacit sportovišť CESA VUT v Brně. Nabídku mohou využít studenti VUT nad rámec semestrální výuky (elektronický zápis), dále studenti jiných VŠ, zaměstnanci VUT a příchozí veřejnost. Hodiny jsou v rozvrhové nabídce sportů označené jako VČA.

Pro rezervaci lze využít systém objednávek na 14 dnů dopředu on line nebo dlouhodobější objednávky jako pronájem sportovišť.

Jak se zaregistrovat do programu VČA?