Vánoční hry - basketbalový turnaj
16.12.2019

Pořadatel:CESA VUT v Brně
Místo a čas:

sportovní hala Purkyňova 93,

sraz účastníků v 15:30

začátek turnaje v 16:00

konec nejpozději ve 19:30

Ředitel soutěže:Mgr. Kundera Václav, Ph.D.
Kdo:

studenti VUT (nutno se prokázat platným studijním průkazem při registraci), smíšený turnaj - vždy minimálně jedna žena na hřišti (může být i více)

www:
Doprava:

tramvaj č. 12 - zastávka Skácelova

Startovné/cena:

300,- Kč/ tým (využití sportoviště a materiálu, ceny pro vítězná družstva). Startovné platí kapitán v hotovosti u ředitele turnaje (kdo dřív zaplatí, ten hraje)

přihlášky:

Tým přihlašuje elektronicky pouze kapitán (prosím přihlašujte se jako "ostatní" i když jste student VUT, ať můžete do kolonky "fakulta" napsat jméno týmu).

Elektronicky od 01.12.2019 (od 12:00) do 13.12.2019
Přihlašování na akci skončilo 13.12.2019.

Poznámka:

Platí přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů v průběhu turnaje! VŠICHNI HRÁČI respektují nařízení PROVOZNÍHO a ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SPORTOVIŠTĚ!!!!! Systém soutěže: bude určen na místě podle počtu přihlášených týmů.

 

Minimální počet týmů pro uspořádání turnaje jsou 4 přihlášené týmy.