Pokyn č. 6/2020 - Pro organizaci dalších pohybových aktivit studentů nad rámec volitelného předmětu Tělesná výchova, zaměstnanců a veřejnosti

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Mgr. Václav Kotrbáček
Účinnost: od 1.9.2020


Odkaz https://www.cesa.vutbr.cz/cesa/info/normy/d201703

Odpovědnost: Ing. Jan Brada