Spolupráces praxí

 • FORMY SPOLURPÁCE

  Úzká spolupráce se sportovními kluby a organizacemi, ale také středními a velkými firmami, společnostmi, institucemi a školami v ČR i zahraničí patří k prioritám CESA. Spolupráce s těmito partnery je realizována různými formami.

 • PORADENSTVÍ A SLUŽBY

  CESA nabízí využití sportovních areálů, odborné poradenství a konzultace, odborné kurzy v rámci dalšího profesního (celoživotního) vzdělávání, kvalifikované lidské zdroje.

 • KATALOG NABÍDEK

  • sportovní areály, hřiště pro firemní sport
  • sportovní a tělovýchovné služby pro svoje zaměstnance
  • zajištění a realizace sportovní akci na klíč
  • sportovní program pro svoje děti
  • edukační a pohybový program pro aktivní stáří

Mobility studentů a zaměstnanců

CESA VUT v Brně vysílá každoročně na zahraniční univerzity svoje zaměstnance a vytváří podmínky i pro výjezdy studentů. Odborně zaměřené pobyty přispívají jednak ke zvýšení kompetencí akademických pracovníků a zaměstnanců, jednak k rozvoji znalostí a dovedností studentů v oblasti pohybových aktivit. Při přípravě programu mobilit velmi úzce spolupracuje CESA s Fakultou podnikatelskou.

Spolupracující sdružení a instituce

Naši významní partneři

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek