Organizační struktura

Akademický senát

CESA vlastní senát nemá, ale má voleného zástupce do KAP AS VUT (komora akademických pracovníků). Každá fakulta má v AS VUT zastoupení 2 AP + 1 student; vysokoškolské ústavy ÚSI, CEITEC a CESA mají společně 2 AP + 1student. Od roku 2020 může mít i zastoupení v SKAS (studentská komora AS), protože studenti BPC STC mohou ve volbách volit svého zástupce.

Vše, co CESA potřebuje projednat a schválit AS (vnitřní předpisy a normy CESA, Výroční zprávy, Strategické plány, akreditaci SP, VR CESA a její jednací řád, Radu studijního programu, aj.), tak předkládá prostřednictvím rektora a předsedy AS na pravidelná zasedání.

Vše probíhá v souladu s Jednacím a Volebním řádem AS VUT.


Kontaktní údaje

Akademický senát
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2, Královo Pole, 61669 Brno

+420 54114 9584
as@cesa.vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada