Organizační struktura

Studijní oddělení

Studijní oddělení komplexně zajišťuje výkon veškerých činností souvisejících s bakalářským studiem na CESA ve studijním programu Sportovní technologie, zejména činnosti vyplývajících z ustanovení části páté zákona, tzn. administrativně správní činnosti související s přijímacím řízením, zápisem do studia, rozvrhem studia, zkouškami, přerušením a ukončením studia, vedením matriky studentů atd.

Úřední hodiny pro studenty

   PO:  8:30 - 11:00

   ST:  8:30 - 11:00

 
V jiných termínech po předchozí domluvě telefonem nebo e-mailem.
Úřední hodiny jsou platné v období semestrální výuky, během prázdnin pouze po předchozí domluvě.

POZOR: V souvislosti s vývojem krizové situace a na základě Rozhodnutí rektora č. 6/2020, jsou až do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení. Osobní návštěvy studijního oddělení jsou možné pouze v konkrétním čase, po předchozí domluvě.

Zápočty z tělocviku

Zápočty z fakultativního (volitelného) tělocviku je třeba řešit vždy s konkrétním vyučujícím daného sportu, případně s Mgr. Václavem Kotrbáčkem.

Kontaktní údaje

Studijní oddělení
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2, Královo Pole, 61669 Brno

+420 54114 2276
cesa_studijni@vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada