Ředitelka CESA:

  • jedná a rozhoduje ve věcech týkajících se ústavu,
  • ukládá úkoly a kontroluje činnost vedoucích jednotlivých skupin a odborů, vymezených v Organizační struktuře ústavu,
  • odvolává a jmenuje vedoucích jednotlivých skupin a odborů, vymezených v Organizační struktuře ústavu,
  • odvolává a jmenuje pracovníky oprávněné k provádění finančních operací,
  • odvolává a jmenuje rady, oborové rady, poradní sbory a pracovní skupiny,
  • podle potřeby zřizuje další poradní orgány a jmenuje či odvolává jejich členy,
  • svolává a řídí zasedání Vědešcké rady CESA (VR), předkládá VR k informaci a k projednání zásadní stanoviska a závěry přijaté nebo projednané ve Vedení CESA
  • navrhuje členy do celoškolských orgánů VUT

Vedení CESA je poradní a iniciační orgán ředitele CESA. Vedení CESA je 7 členné, členy jmenuje a odvolává ředitel; schází se zpravidla 1x měsíčně. Cílem je zkvalitnění řízení vysokoškolského ústavu. Vedení CESA:

  • projednává aktivity spojené s řízením CESA, s pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností pracoviště, s ekonomickými a provozními záležitostmi pracoviště.
  • vyjadřuje svoje stanovisko, připravuje podklady a předkládá je řediteli CESA ke konečnému rozhodnutí.

Kontaktní údaje

Vedení centra
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2, Královo Pole, 61669 Brno

+420 54114 2281
info@cesa.vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada