Tvůrčíčinnost

Základní a aplikovaný výzkum i další tvůrčí aktivity se realizují formou získaných grantů či projektů, nebo na základě dlouhodobého záměru výzkumné a tvůrčí orientace. Významným výsledkem tvůrčích aktivit jsou publikace. Při hodnocení pracovníků a pracovišť jsou sledovány zejména monografie, publikace v odborných časopisech a články ve sbornících z konferencí.

Nedílnou součástí práce
pedagogicko-vědeckých pracovníků
jsou tvůrčí aktivity.

Výzkumné týmy

Zobrazit týmy

Projekty CESA

Zobrazit projekty

Výsledky VaV

Zobrazit výsledky

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek