RNDr.

Hana Lepková

CESA – ředitelka

+420 54114 2270
Hana.Lepkova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Lepková

Publikace

 • 2018

  BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H. Kvalitativní analýza plavecké techniky pomocí Micro Electro Mechanikal System se synchronním video záznamem. 2018.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H.; GÓRNY, M.; KÜCHELOVÁ, Z.; SLIŽIK, M. Kondičný tréning v roku 2018. In Kondičný tréning v roku 2018. DALI-BB s.r.o. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov a KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 221-232. ISBN: 978-80-8141-196-0.
  Detail

 • 2017

  BLAHUTKOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Pohyb jako copingová strategie při zvládání stresu u vysokoškoláků. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity v Košiciach. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 23-27. ISBN: 978-80-553-3148-5.
  Detail

  MOTYČKA, J.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; KUMPÁN, P. A case study to analyse swimming techniques in front crawl, backstroke, breaststroke and butterfly stroke using a novice inertial measuring method with accelerometers and gyroscopes. In Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: MUNI Press, 2017. s. 365-373. ISBN: 978-80-210-8917-4.
  Detail | WWW

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H. Průzkum pohybové aktivity u studentů VUT v Brně. In Pohybový aparát a zdraví. 1. Brno: Paido, 2017. s. 104-108. ISBN: 978-80-7315-265-9.
  Detail

 • 2016

  BLAHUTKOVÁ, M.; CHLÍBKOVÁ, D.; LEPKOVÁ, H. Management motivace mládeže ke sportování. In Telesná výchova a šport v životě človeka. Technická univerzita Zvolen. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2016. s. 64-79. ISBN: 978-80-228-2922-9.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H. Influence of Physical Activities on Stress Reduction among Third University Studentes. Kultura Fizyczna, Prace Naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2016, roč. XV, č. 4, s. 183-193. ISSN: 1895-8680.
  Detail | WWW

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H. International Scientific Conference " Perspectives in Physical Education and Sport. Movement and Health. Constanta, Rumunsko: Ovidius University Annais Constanta, 2016. s. 46-47. ISSN: 2393-5723.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H. Science, Movement anad Healt. Movement and Health, 2016, roč. XVI, č. 2, s. 590-598. ISSN: 2393-5723.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H. Možnosti využití moderních technologií v diagnostice plavecké techniky. In Kondičný tréning v roku 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2016. s. 404-417. ISBN: 978-80-8141-138-0.
  Detail

  BÁTOROVÁ, M.; MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H. Biomechanical analysis of front crawl arm stroke and leg kick by Tachograph measuring system. Annals of Ovidius University Constanta-Series Physical Education and Sport/Science, 2016, roč. 16, č. 2, s. 293-300. ISSN: 2285-7788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; KORVASOVÁ, V. Outdoor Activities and the Czech Tourism. Journal of Outdoor Activities. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AK AM, 2016, roč. 9, č. 2, s. 31-37. ISSN: 1802-3908.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; LEPKOVÁ, H. The Influence of Physical Activities on Stress Reduction of Students University of Third Age in CESA VUT Brno. Rekreačný šport, zdravie a kvalita života III. Bakalár Peter, Matúš Ivan. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, 2016. s. 37-40. ISBN: 978-80-8152-401- 1.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, S.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Management of Implementation of Water Tourism for Youth in the Czech Republic. Science Movement and Health, 2016, roč. XVI, č. 2, s. 590-598. ISSN: 2285-777X.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M. Kinematic and dynamic analysis of swimming technique of czech national team in years 2009-2015. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinathropology. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 390-405. ISBN: 978-80-210-8129-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  BLAHUTKOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M. Péče o zdravý životní styl ve stáří. Optimální působení tělesné zátěže Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka 2015. KTV Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 41-53. ISBN: 978-80-7435-557- 8.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; BÁTOROVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Tanečně pohybová výchova u studentů vysokých škol se specifickými potřebami. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl. PaedDr. Lubomír Král, PhD.,PaedDr. Eva Králová, Ph.D.,RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.,RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita, 2015. s. 27-36. ISBN: 978-80-8075-711- 3.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Nové prístupy ke vzdělávaniu športových manažerov na CESA VUT v Brně. Edukácia, 2015, roč. první, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1339- 8725.
  Detail

 • 2014

  KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H. Sport Tourism in the Czech Republic. Szombathely: West University Hungary, 2014. s. 85-85.
  Detail | WWW

  BLAHUTKOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Nové přístupy ke vzdělávání sportovních manažerů na CESA VUT v Brně. Výchova a vzdelavanie 2014. Kontexty vzdelávání a výchovy v súčasnej perspektíve. Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika Košice, 2014. s. 7-8. ISBN: ISBN 978-80-8152- 166.
  Detail

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M.; BÁTOROVÁ, M. Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské reprezentace ČR v letech 2011 a 2012. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi (Konferenční sborník). Karolinum. 2014. s. 255-263. ISBN: 978-80-246-2654- 3.
  Detail

  BLAHUTKOVÁ, M.; MUCHOVÁ, M.; LEPKOVÁ, H. Management pohybových aktivit na Univerzitě třetího věku VUT Brno a jejich působení na kvalitu života seniorů. Optimální působení tělesné zátěže Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. Gaudeamus. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, 2014. s. 4-11. ISBN: 978-80-7435-385- 7.
  Detail

 • 2013

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; BÁTOROVÁ, M.; PAŠEK, M. Kinematic and dynamic analyses of swimming. In Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-24. ISBN: 978-80-210-6640- 3.
  Detail

  ŠOPÍKOVÁ, J.; KORVAS, P.; LEPKOVÁ, H.; HANUŠOVÁ, H.; MUCHOVÁ, M.; BRŮŽKOVÁ, L.; BÁTOROVÁ, M.; ENGELOVÁ, L. Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2013, roč. 22, č. 1, s. 55-56. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

 • 2012

  LEPKOVÁ, H.; DRNEK, J.; HANUŠOVÁ, H. Tělesná výchova a sport v prostředí vysokých škol. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2012, roč. 21, č. 1, s. 37-38. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

 • 2011

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Porovnání výsledků měřené techniky plavání juniorské a seniorské reprezentace. In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011. s. 57-61. ISBN: 978-80-86317-89- 2.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. A brief survey of evaluation of the results measuring the swimming techniques of the junior representation of the Czech republic. In BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 29-29. ISBN: 978-80-210-5610- 7.
  Detail

  MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠŤASTNÝ, J.; PAŠEK, M. Některé poznámky a doporučené opravy techniky plavání. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2011. s. 62-66. ISBN: 978-80-7435-152- 5.
  Detail

 • 2010

  MOTYČKA, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LEPKOVÁ, H.; PAŠEK, M. Dynamická a kinetická analýza techniky plavání reprezentace ČR 2009/ 2010. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: UHK, 2010. s. 84-90. ISBN: 978-80-7435-076- 4.
  Detail

 • 2007

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Centrum sportovních aktivit VUT v Brně se představuje. Profil moderrního celoškolského pracoviště. In Telesná výchova, šport, výskum na universitách. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 165-166. ISBN: 978-80-227-2728- 0.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Pohybové studio pro seniory. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 196-201. ISBN: 978-80-7041-513- 9.
  Detail

 • 2006

  LEPKOVÁ, H.; DÝROVÁ, J.; KLAPKA, V.; KOVÁCS, M.; SLÁMOVÁ, P.; TOMÁŠKOVÁ, I. Jak dokonale zvládnout indoorcycling. Jak dokonale zvládnout indoorcycling. Praha: Grada Publishing, 2006. s. 1-96. ISBN: 978-80-247-1748- 7.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Pohybové studio pro seniory. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2006, roč. 15, č. 2, s. 100-100. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Jak na Indoorcycling?. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 57-58. ISBN: 80-210-4145- 5.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Poybové studio pro seniory. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 59-60. ISBN: 80-210-4145- 5.
  Detail

  TOMÁŠKOVÁ, I.; LEPKOVÁ, H. Kardiovaskulární výkonnost skupiny pravidelně sportujících seniorů. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2006, roč. 15, č. 2, s. 113-114. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

 • 2005

  LEPKOVÁ, H. Výukový program tělesné výchovy na Vysokém učení technickém v Brně. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 81-82. ISBN: 80-210-3863- 2.
  Detail

 • 2004

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Tělovýchovné a sportovní aktivity v životě vysokoškoláků. Trenčianské Teplice: Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, Bratislava, 2004. s. 21 ( s.)
  Detail

  DÝROVÁ, J.; LEPKOVÁ, H.; ŠUTOR, M. Aerobní aktivity v programu tělesné výchovy na vysoké škole. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2004, roč. 13, č. 2, s. 93-94. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Indoorcycling a jeho využití v programu tělesné výchovy na VUT v Brně. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7041666- 1.
  Detail

 • 2003

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Vysokoškolská tělovýchova a sport před vstupem do Evropské unie. In Súčasný stav a vývojové trendy vysokoškolskej telesnej výchovy a športu pred vstupom do Európskej únie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-223- 18809.
  Detail

 • 2002

  TOMÁNKOVÁ, K.; DÝROVÁ, J.; LEPKOVÁ, H. Celoškolské poradenské a vzdělávací centrum. Brno: FRVŠ Praha, 2002. s. 1-59.
  Detail

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Tělesná výchova a sport na VUT v Brně v podmínkách nového tisíciletí. In Půl století tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Karolinum, UK Praha, 2002. s. 98-102. ISBN: 80-246-0558- 9.
  Detail

  TOMÁNKOVÁ, K.; LEPKOVÁ, H.; DÝROVÁ, J.; KMENT, J. Diagnostika dysbalance a vhodné motorické testy. In Sborník příspěvků konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 275-278. ISBN: 80-7083-649- 0.
  Detail

  LEPKOVÁ, H. Sportovní aktivity na Vysokém učení technickém v Brně v nových podmínkách. In 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku. Bratislava: FMFI UK Bratislava, 2002. s. 39 ( s.)ISBN: 80-223-1774- 8.
  Detail

  DÝROVÁ, J.; LEPKOVÁ, H. Význam Kondičního centra pro výuku studentů VUT v Brně. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Karolinum, 2002. s. 103-105. ISBN: 80-246-0558- 9.
  Detail

 • 2001

  TOMÁNKOVÁ, K.; DÝROVÁ, J.; LEPKOVÁ, H. Tvorba individuálních cvičebních programů určených k odstranění svalové dysbalance pro studenty VŠ. In Telesná výchova, šport, výskum na Univerzitách. Bratislava: STU Bratislava, Strojnícká fakulta, Katedra telesnej výchovy, 2001. s. 181 ( s.)ISBN: 80-227-1605- 7.
  Detail

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Trendy ve vývoji TV a sportu na VUT v Brně. Praha: FTVS UK Praha, 2001. s. 17 ( s.)
  Detail

 • 1996

  LEPKOVÁ, H. Postavení akademického sportu v systému výuky tělovýchovných a sportovních aktivit na VUT v Brně. In Tělesná výchova a sport na vysokých školách v České republice. Plzeň: ZČU FS Plzeň, 1996. s. 223 ( s.)ISBN: 80-7082-310- 0.
  Detail

 • 1993

  BOGDÁLEK, J.; LEPKOVÁ, H. Tělesná výchova a sport na VUT FS po roce 1989. In Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. Brno: 1993. s. 199 ( s.)ISBN: 80-210-0874- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.