RNDr.

Hana Lepková

CESA – ředitelka

+420 54114 2270
Hana.Lepkova@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Hana Lepková

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1974 - 30.06.1979

  Olomouc
  přírodovědecká fakulta UP Olomouc, učitelství pro školy II.cyklu, aprobace tělesná výchova - zeměpis

 • 01.09.1979 - 30.06.1980

  Olomouc
  studijní pobyt na Přf UP Olomouc

 • 07.09.1981 - ...

  státní rigorózní zkouška ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; doktor přírodních věd (RNDr.)

Přehled zaměstnání

 • 01.01.1979 - 30.06.1980

  PřF UP Olomouc
  studijní stipendijní pobyt, katedra geografie

 • 01.09.1980 - 31.08.1984

  Gymnázium Jevíčko
  středoškolský učitel

 • 01.09.1984 - ...

  VUT v Brně
  pedagogicko vědecký pracovník (Katedra tělesné výchovy a sportu FS do roku 2000; od roku 2001 Centrum sportovních aktivit; od roku 2010 ředitel Centra sportovních aktivit)

Pedagogická činnost

fakultativní tělesná výchova - volitelný předmět; současné specializace H.E.A.T.program, nordic walking, indoorcycling; pěší turistika; dřívější specializace volejbal, tenis;

oborová studia - bakalářský studijní obor Management v těleské kultuře pro FP: Cvičení na udržení a rozvoj kondice, Praxe, Pohybové aktivity seniorů;

CŽV - Univerzita třetího věku "Pohybové studio pro seniory a akreditované kurzy v oblasti sportu a tělesné výchovy(nordic walking, indoorcycling, indoor rowing)