Studijní předpisy a normy

VNITŘNÍ PŘEDPISY VUT

Zde najdete Statut VUT, Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád pro studenty VUT a další.

Více informací

VNITŘNÍ NORMY VUT

Zde najdete směrnice, pokyny a rozhodnutí upravující poplatky za studium, výuku cizích jazyků, mezifakultní výuku svobodných předmětů, výuku tělesné výchovy, ubytovací a sociální stipendium a další.

Více informací

VNITŘNÍ PŘEDPISY CESA

Zde najdete vnitřní předpisy Centra sportovních aktivit určené studentům ve studijním programu Sportovní technologie.

Více informací

Odpovědnost: Ing. Jan Brada