Detail předmětu

Bojová umění - Judo

CESA-TV-JUDOAk. rok: 2021/2022

Základy sebeobrany Juda. Cvičení těla a mysli pomocí předepsaných cvičení. Páskování na konci letního semestru.

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, pádové techniky, základní držení na zemi, základní bojové techniky v postoji.

Prerekvizity

Dobrý zdravotní stav.
Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

-PRAVIDLA JUDA (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinové cvičení – BOZP, praktická cvičení, nácvik technik, rozvoj dovedností, rozvoj fyzické kondice a rozvoj psychické odolnosti.

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem. 

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

BOZP
gymnastika, posilování , pádové techniky , techniky v postoji a v boji na zemi kombinace technik, kontra-chvaty, sebeobrana
sebeobrana; zápočet

Cíl

Na konci semestru student zvládne základní prvky Juda a pádové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).


Možnost získání výkonnostních stupňů – páskování.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš