Detail předmětu

Bojová umění - Karate do - tradiční karate a sebeobrana

CESA-TV-KADOAk. rok: 2021/2022

Tradiční karate je velmi vysokou naukou boje jako cesty vnějšího i vnitřního sebepoznávání. Probírané techniky úderů, bloků, seků, kopů, pák aj. vedou k tzv. todome (konečným) technikám. Trénink odpovídá stylu shotokan a slouží jak ke sportovnímu, tak i k vlastnímu rozvoji cvičenců.
Kurz tradičního karate a sebeobrany je určen pro všechny STV, tj. od začátečníků po mistrovské stupně, výuka je dělená, tj. začátečníci cvičí převážně odděleně od pokročilých, základní pilíře výuky jsou následující:
• kihon techniky
o dachi waza
o tzuki waza
o uke waza (pokročilí: ate waza, koroshi waza)
o geri waza
• kihon ipon kumite
• jiu-jitsu techniky
• kata (heian 1-5, Bassai, Teki) a bunkaí
na letní semestr - shodná se zimním semestrem v pokročilé formě bunkami pro vyšší STV

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Základní i pokročilé dovednosti v oblasti tradičního karate a sebeobrany.

Doporučená nebo povinná literatura

UESHIBA, Kishomaru. Duch Aikidó. Tokio: Kodansha International, 1984. (CS)
FUNAKOSHI, Gichin. Karatedó. Má životní cesta. Praha: Naše vojsko, 1994. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

- BOZP
- praktická cvičení
- nácvik technik
- rozvoj dovedností
- rozvoj fyzické kondice
- rozvoj psychické odolnosti

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• kihon
• kata
• kumite
• bunkai

Cíl

Pochopení smyslu cesty bojovníka Karate vs. sportovního závodníka.
STV o stupeň vyšší než při začátku kurzu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš