Detail předmětu

Badminton

CESA-TV-BADAk. rok: 2021/2022

Výuka probíhá v tělocvičnách Purkyňova 95b.
https://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/arealy/pur?fbclid=IwAR27Lt6MmhdevFGjBS_wiIKoHnkgcmByGpal20en089QymVNGoTrUSuo-8g

Výuka a rozvoj badmintonových dovedností – herní činnosti, taktika hry, pravidla včetně kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání s cílem relaxace a uvolnění. Výuka má charakter výukový nebo herní, na zimní a letní semestr se obsah výuky shoduje. Studenti mohou využít změny náročnosti výukových metod (Z, P, R/K).
Studenti využívají vlastní badmintonové rakety i badmintonové míče. Zapůjčení rakety v hodině je možné pouze za poplatek 30,- Kč/hod na údržbu raket.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Možnost realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, rozvoj badmintonových dovedností a kondice.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

MENDREK, Tomasz a Martina NOVOTNÁ. Badminton. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 124 s. druhé, upravené vydání. ISBN 978-80-247-2004-3. (CS)
MENDREK, Tomasz. Badminton : technika, trénink, výběr z pravidel. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 103 s. ISBN 80-247-0578-8. (CS)
https://www.facebook.com/Univerzitn%C3%AD-badmintonov%C3%A1-liga-VUT-424003064476924/?fref=ts (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální výcvik a výcvik v malých skupinách (4 hráči na hřišti). V hodinách Z a P nácvik jednotlivých úderů, pohyb po dvorci, taktika. Výuka probíhá formou koordinace hráčů a jejich rozdělení dle výkonnosti. Součástí výukových hodin jsou miniturnaje. V hodinách R/K neřízená hra trenérem.
Z – škola badmintonu, výuka základů a pravidel pod vedením trenéra;
P – rozvoj herních dovedností, nácvik taktiky pod vedením trenéra;
R,K – herní hodiny bez rozlišení výkonnosti a bez řízeného výcviku herních dovedností.

BADMINTONOVÁ LIGA = celosemestrální soutěž organizovaná formou ligy s rozlišením výkonnosti jednotlivých kategorií. Přihlášky probíhají v kategorii kalendář / akce před začátkem semestru. Zahájení 16.9.2020

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• BOZP
• stručná pravidla badmintonu
• držení rakety
• základní postavení a pohyb při dvouhře a čtyřhře
• základní typy úderů
o podání – backhand, forhand / krátké, dlouhé
o forhendové údery – clear, drop, smeč
o backhandové údery
o údery u sítě
o základní taktika dvouhry a čtyřhry
• vlastní hra
Cíl

Cílem předmětu je rozvoj kondice, zdokonalení herních činností, zvládnutí základních / pokročilých úderů, pohybu, taktiky a prohloubení znalosti pravidel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

 

 

 Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš