Detail předmětu

Basketbal

CESA-TV-BASAk. rok: 2021/2022

Herní a tréninkové hodiny pro všechny výkonnostní úrovně, pro muže i ženy. Seznámení se základními herními dovednostmi, technikou a taktikou hry. Jednoduché herní kombinace.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, osvojení a rozvoj základních herních dovedností, techniky, jednoduchých herních kombinací a taktiky hry.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

MULLIN, C.: Abeceda basketbalu, IKAR Praha s.r.o. , 1996 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinová výuka (30% nácvik a zdokonalování HČJ + 60% hra + 10% rozcvičení strečink).
P = Pokročilí - hodiny určené pro pokročilé hráče, rozvoj základních herních činností ve hře podle pravidel
R,K = rekreačně - kondiční herní hodiny bez rozlišení výkonnosti s cílem rozvoje všestrannosti a kondice
V = výběr - hodiny určené pro výkonnostní hráče a přípravu rezprezetace VUT na akademické soutěže

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. lekce – BOZP, výukový plán, podmínky zápočtu, doprovodný program; vlastní výuka
o Hra jeden proti jednomu (1/1)
o Hra jeden proti jednomu (1/1) v herních cvičeních
 Hra 1/1 z vnějšího prostoru z hlediska útočícího hráče
 Hra 1/1 z vnitřního prostoru z hlediska útočícího hráče
 Hra 1/1 z vnějšího prostoru z hlediska bránícího hráče
 Hra 1/1 z vnitřního prostoru z hlediska bránícího hráče
• Herní kombinace (skupinové činnosti)
o Útočné herní kombinace
 Kombinace založené na akci „Hoď a běž“
 Kombinace založené na přečíslení
 Situace 2-1, 3-2
 Zakončení rychlého protiútoku
 Kombinace založené na clonění
 Clony na místě / v pohybu
 Pasivní / aktivní clona
 Vnitřní / boční / vnější clona
 Clona bokem / čelem / zády
 Clony jednoduché, řetězové, dvoj-trojclony
 Clona do šířky / hloubky
o Obranné herní kombinace
 Proklouzávání
 Přebírání
 Obranný trojúhelník
 Obranné kombinace při početní převaze útočníků
 Kombinace při zesilování obrany

Cíl

Zvládnutí základních herních činností basketbalu a hry.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

 

Typ (způsob) výuky

 

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš