Detail předmětu

Indoorcycling (spinning)

CESA-TV-ICEAk. rok: 2021/2022

Výuka indoorcyclingu (spinningu) v zimním i letním semestru probíhá ve skupinových lekcích pod vedením licencovaných instruktorů. Studenti se zapisují podle výkonnosti a stupně osvojení technik jízdy na stacionárním kole (Z, P, MIX, S, S fit, S fyzio). Hodiny za doprovodu hudby připomínají jízdu na horském kole, střídají se jízda v sedu s jízdou ve stoji, rychlé i pomalé úseky.
Celý program výuky je zaměřen na rozvoj kondice pro začátečníky i pokročilé. Velikost zátěže je přizpůsobena kondici jednotlivých cvičenců. Speciální lekce jsou připraveny pro osoby s nízkou kondicí a s nadváhou, a také pro sportovce ve formě kondičních tréninků.
Z = lekce pro začátečníky, kteří neznají techniku jízdy na stacionárním kole a kteří mají malou a nebo žádnou kondici;
MIX = lekce bez rozlišení výkonnosti (kondice), ale se znalostmi techniky jízdy na stacionárním kole;
P = lekce pro pokročilé v technice (alespoň rok jízdy), fyzicky zdatné a schopné pracovat v kondičním pásmu zatížení (tj. 70 - 90% TF max.);
S FIT = lekce pro začátečníky s nízkou kondicí a nadbytečnou hmotností, práce se zatížením 60-70% TFmax, poradenská a konzultační činnost, rekondiční cvičení, lekce vhodná i pro začátečníky "na pohodu" a na návrat kondice;
S FYZIO = lekce na rozvoj kondice a práce s vlastním tělem (30 minut kompenzačního a posilovacího cvičení + 30 minut indoorcycling ve středním zatížení);
VČA = volnočasové aktivity pro studenty a veřejnost (registrace přes on line rezervace, platba dle aktuálního ceníku).

Garant předmětu

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Realizace studenta ve zvoleném sportovním odvětví s cílem udržení a zdokonalení tělesné i psychické kondice, relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání. Výsledkem učení je vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, získání nových a zdokonalení již dříve osvojených dovedností, znalostí a kompetencí ve vybrané pohybové aktivitě.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského studia.
Doporučujeme cyklotretry s nášlapy, cyklo kalhoty s antibakteriální vložkou, cyklodres, vlastní bidon, cyklorukavice, ručník, a také jednou ročně zátěžový test na sportovním a tělovýchovném lékařství (parametry pro práci s tepovou frekvencí a sporttesterem).

Literatura

Hana Lepková a kol. Jak dokonale zvládnout indoorcycling. Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1748-7 (CS)
Jitka Dýrová, Hana Lepková a kol.: Kardiofitness vytrvalostní aktivity v každém věku. Praha, Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2273-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinová výuka spočívá v rozvoji sportovních dovedností a pohybových schopností metodami sportovního tréninku.

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. lekce – BOZP, výukový semestrální plán, zápočtové požadavky, doplňkový program; nastavení kola a základní techniky jízdy v sedu;
2. – 13. lekce nácvik a zdokonalování
Dechová gymnastika
Držení těla
Posed
Nášlap
Jízda v sedu – ruce v poloze 1 a 2
Jízda ve stoji – ruce v poloze 3 a 4
Sprint, rychlá rovinka
Zásobník cviků – vlny, presy
Rytmus – sladění pohybu s hudbou
13. lekce mix hodina, zápočet

Cíl

Ovlivnění zdatnosti a pohybové výkonnosti, upevnění zdraví, prohloubení vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury a vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš