Detail předmětu

Basketbal - reprezentace

CESA-TV-BAS-RAk. rok: 2021/2022

Herní a tréninkové hodiny pro hráče a hráčky výkonnostní úrovně.

Prezenční zápis po výběrovém tréninku přímo v hodině na sportovištích. Případně po domluvě s vyučujícím.

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Výsledky učení předmětu

Příprava basketbalové reprezentace VUT na sportovní přebory vysokých škol, tuzemské a mezinárodní turnaje

Prerekvizity

Hráči/hráčky musí být studenti VUT, kteří hrají (nebo hráli) pravidelnou soutěže a prošli systematickým tréninkem minimálně v mládežnické kategorii.
Hráči/hráčky do výběru VUT budou vybráni v první hodině na náborovém tréninku. O účasti v týmu rozhodnuje garant předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praktický trénink řízený trenérem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). Předmět není hodnocen kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Systematická příprava reprezentace VUT

Cíl

Příprava basketbalové reprezentace VUT na sportovní přebory vysokých škol, tuzemské a mezinárodní turnaje

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

 

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš