Detail předmětu

Tenis - reprezentace

CESA-TV-TEN-RAk. rok: 2021/2022

Herní a tréninkové hodiny pro všechny výkonnostní úrovně, pro muže i ženy.

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Prezenční zápis po výběrovém tréninku přímo v hodině na sportovištích. Případně po domluvě s vyučujícím.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí základních herních činností

Literatura

Schönborn. R. (2008), Moderní výuka tenisové techniky, Olomouc (CS)
Schönborn. R. (2008), Pravidla tenisu, Olomouc (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

individuální, skupinová a kooperativní výuka

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pravidla tenisu, základní postoj a pohyby, držení rakety a úvod do techniky úderu
Nácvik a zdokonalování forhendu
Nácvik a zdokonalování bekhendu
Procvičování forhendu a bekhendu a jejich kombinace
Nácvik voleje
Procvičování základních úderů a volejů
Nácvik podání a riternu
Nácvik smeče a lobu, procvičení volejů
Procvičení všech úderů
Základní herní varianty – hraní křížem a po lajně
Základní herní varianty – přechod na síť
Základní taktické varianty

Cíl

Výuka a zdokonalení herních činností jednotlivce, osvojení základních herních kombinací

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš