Detail předmětu

Semestrální práce

CESA-SBSEAk. rok: 2021/2022

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání témat předmětu. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně prostudovat problematiku týkající se zadaného technického projektu,
- vytvořit k projektu úvod k technické zprávě (úvod a teoretická část bakalářské práce),
- semestrální projekt prezentovat a obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni třetího ročníku bakalářského studia.

Literatura

Individuální, dle zadání semestrální práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Sportovní technologie. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.
Zpracování individuálního technického projektu od vypracování záměru po prezentaci výsledků v písemné podobě a tradiční struktuře závěrečné práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oboru. Na semestrální práci navazuje bakalářská práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš