Detail předmětu

Fyziologie člověka

CESA-SFYZAk. rok: 2021/2022

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je
- schopen popsat jednotlivé systémy lidského organismu a děje v nich probíhajících,
- schopen tyto znalosti aplikovat v praxi – například při interpretaci naměřených signálů,
- schopen popsat jednotlivé regulační mechanismy v lidském organismu.
Závěrečná ústní zkouška vedená formou rozhovoru s důrazem na schopnost studenta ověří získané poznatky - nejen popis, ale i vzájemné a mezioborové propojení s morfologií a s poznatky z biochemie a fyziky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia biologie, chemie a fyziky.

Literatura

WARD, Jeremy a Roger LINDEN. Základy fyziologie. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-667-0. (CS)
MOUREK, Jindřich. Fyziologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2. (CS)
KITTNAR, Otomar et al. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. (CS)
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologicke člověka. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-247-0630-X. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti k úspěšnému zapsání se na zkoušku musí splnit minimální počet bodů předzkouškového testu a to ze všech oblastí fyziologie. Následuje ústní zkouška, vedená formou rozhovoru s důrazem na schopnost studenta získané poznatky nejenom popsat, ale vzájemně a mezioborově propojit s morfologií a s poznatky z biochemie a fyziky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu.

1. Obecné funkční principy
2. Fyziologie krve
3. Srdce a fyziologie periferního krevního oběhu
4. Respirace
5. Gastrointestinální trakt
6. Metabolismus a výživa
7. Vylučovací systém
8. Systém endokrinní
9. Fyziologie reprodukce
10. Fyziologie nervové soustavy, mozek a chování

Cíl

Předmět si klade za cíle seznámit studenty technických směrů se základními principy fungování zdravého lidského organismu, objasnit podstatu probíhajících dějů a jejich vzájemných regulačních principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná. Neúčast lze, po domluvě s vyučujícím, nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš