Detail předmětu

Sport technology

CESA-SSTEAk. rok: 2021/2022

Studenti se v průběhu semestru seznámí s anglickou terminologií vybraných předmětů bakalářského studia, které jsou důležité pro pochopení odborného anglického textu zaměřeného na sportovní technologie i obecně oblasti vzdělávání kinantropologie a elektrotechniky. Výuku zajišťují vyučující jednoltivých předmětů v angličtině.

Výsledky učení předmětu

Student umí:
- anglicky popsat důležité prvky a proměnné ze základních oblastí oboru Sportovní technologie
- uplatnit naučené znalosti v souvislosti s oborovými disciplínami
- orientovat se v anglickém textu zaměřeném na sportovní technologie
- vysvětlit anglicky způsob použití přístroje, metody nebo testu

Student zná:
- základy anglické terminologie v oblasti sportovních technologií


Prerekvizity

Znalosti z vybraných témat předmětu v češtině.

Literatura

Heřmanský,J. (2003): Moderní anglicko – český slovník sportovních výrazů. Brno, Barrister and Principal.
Podle zadání vyučujících jednoltivých témat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, workshop, kolokvium.

Způsob a kritéria hodnocení

Na konci každého semináře následuje krátký test. Body se sčítají (viz. Vyhláška předmětu v Moodlu předmětu Sport Technology).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Topics:

Base of informatics
Algorithms and Programming
Exercise physiology
Kinanthropology and Sport training, Diagnostigs of sport training
Sport biomechanics
Monitoring of healthy life style
Biomedical signal analysis
Wireless technologies and smart systems
Biomedical images analysis
Modern trends in sports technology
Artificial intelligence in sport

Cíl

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty aktivní formou s terminologií důležitých předmětů studijního programu tak, aby se samostatně orientovali v anglickém textu zaměřeném na sportovní technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminář, samostudium, docházka 80 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš