Detail předmětu

Anatomie a morfologie

CESA-SANMAk. rok: 2021/2022

Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia, některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji – např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (modelů).
Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat lidský organismus a jeho stavbu na makro- a mikroskopické úrovni včetně základních fyziologických aspektů,
- aplikovat tyto vědomostiv různých klinických oborech s přihlédnutím k možnostem specializovaných bioinženýrských zásahů v rámci orgánových a systémových struktur.
Prezentací samostatné práce a závěrečnou zkouškou jsou ověřeny získané znalosti a schopnosti zadanou problematiku pochopit a popsat.

Literatura

FIALA, P., J. VALENTA a L. EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Plzeň: Lékařská fakulta, 2004. ISBN 80-246-0804-9. (CS)
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-612-0. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5544-5. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Mikroskopická anatomie. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 978-80-210-5550-6. (CS)
NETTER, Frank. Netterův anatomický atlas člověka. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2248-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test – nutné dosáhnout aspoň 6 bodů z 10 otázek. Jsou povoleny 2 opravné termíny.
Samostatná práce formou prezentace na cvičení – podmínka zápočtu a připuštění ke zkoušce
Písemná závěrečná zkouška – až 20 bodů
Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky je nutné dosáhnout aspoň 12 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia, některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji – např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (modelů).
Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.

1. Úvod do studia, živočišná buňka, tkáně, orientace na lidském těle, roviny, osy, směry
2. Kosterní soustava
3. Spojení kostí, klouby a vazy
4. Svalová soustava
5. Trávicí soustava
6. Dýchací soustava
7. Močová soustava, mužská pohlavní soustava
8. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní
9. Oběhová soustava - srdce, cévy
10. Soustava žláz s vnitřní sekrecí, Lymfatický systém
11. Nervová soustava - CNS
12. Nervová soustava - PNS
13. Smysly, kůže

Cíl

Osvojení základních vědomostí o makroskopické a mikroskopické stavbě jednotlivých soustav a orgánů lidského organismu, pochopení hierarchie vztahu: buňka – tkáň – orgán – celý organismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Nahrazení je možné výjimečně po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš