Detail předmětu

Odborná praxe 4

CESA-SPR4Ak. rok: 2021/2022

Odborná praxe ve sportovních nebo zdravotnických zařízeních, výzkumných a vývojových institucích, podnicích a firmách zaměřených na provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti sportovních technologií.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen úspěšně absolvovat vstupní pohovor, samostatně reagovat a vyřešit zadané odborné úlohy podle zaměření instituce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je absolvování 145 hodin, které potvrdí pověřený pracovník praktické výuky. Každý student odevzdá pracovní deník, ve kterém popíše všechny činnosti realizované na praxi a provede vyhodnocení praxe s garantem předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe v zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na provoz, výrobu, výzkum, a služby v oblasti sportovní techniky. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky, souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 1 týden.

Cíl

Cílem předmětu je absolvovat odbornou praxi ve sportovních nebo zdravotnických zařízeních, výzkumných a vývojových institucích, podnicích a firmách zaměřených na provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti sportovních technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběh praxe je kontrolován pověřeným pracovníkem školy a instituce, která písemně stvrdí úspěšné absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

145 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš