Detail předmětu

Praktikum z funkční diagnostiky

CESA-SPFDAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických poznatků o metodách a technice a získání praktických zkušeností při práci s přístroji v oblasti funkční diagnostiky. Studenti se seznámí se základními důležitými technickými parametry diagnostických přístrojů. Předmět je zaměřen především prakticky, takže studenti se seznámí nejen s jejich obsluhou, ale také s jejich nastavením, kalibrací a případně také s problémy, které mohou při jejich použití nastat.

Výsledky učení předmětu

Student získá zejména praktické zkušenosti s práci s diagnostickou technikou. Student je schopen:
- Zvolit vhodné přístroje a provést měření základních fyziologických parametrů jako je hmotnost, výška, tlak krve, tepová frekvence, dechová frekvence, míra sycení krve kyslíkem
- Zapojit elektrody a provést měření pomocí klinického EKG
- Vyhodnotit důležité parametry fitness zařízení, nakonfigurovat vlastní zařízení a provést měření
- Zapojit elektrody a provést měření pomocí EMG včetně měření evokovaných potenciálů
- Provést měření EMG pomocí bezdrátového systému včetně monitorování pohybu
- Provést měření a vyhodnocení stability a chůze
Zápočtovým testem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- Vysvětlit základní principy využívané při snímání elektrických signálů z lidského těla
- Vysvětlit základní principy využívané v diagnostice základních funkcí člověka, jako je dechová frekvence, krevní tlak, tep atd.
- Popsat způsoby pro hodnocení fyziologických parametrů

Literatura

CHMELAŘ, M. Lékařská laboratorní technika. 2001.
CHMELAŘ, M. Lékařská přístrojová technika, 2005, Akademické nakladatelství CERM (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test zaměřený na problémy a jejich řešení během jednotlivých měření.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických poznatků o metodách a technice a získání praktických zkušeností při práci s přístroji v oblasti funkční diagnostiky. Studenti se seznámí se základními důležitými technickými parametry diagnostických přístrojů. Předmět je zaměřen především prakticky, takže studenti se seznámí nejen s jejich obsluhou, ale také s jejich nastavením, kalibrací a případně také s problémy, které mohou při jejich použití nastat.

1. Základní fyziologická měření, hmotnost, výška, tepová frekvence, dechová frekvence, krevní tlak. Principy využívané v přístrojích, technická řešení a doporučení pro jednotlivá měření
2. Automatické měřiče krevního tlaku. Porovnání se rtuťovými tlakoměry
3. Spirometrická měření, porovnání tlakového a turbínkového spirometru. Monitorování dechu pomocí hrudních pásů
4. Pulsní oxymetrie
5. Měření EKG. Použití klinického přístroje (EKG Schiller)
6. Měření EKG pomocí fitness a wearables zařízení (Arduino + ECG/EMG Shield, Bitalino, Vernier)
7. Měření zátěžového EKG, holterovská měření
8. Měření EMG. Použití přenosného EMG systému TrueScan pro měření EMG včetně měření evokovaných potenciálů
9. Měření EMG pro sportovní a terapeutické účely pomocí 16-kanálového bezdrátového EMG (Cometa Systems) s monitorováním pohybu pomocí 3D akcelerometrů
10. Měření síly. Měření síly stisku a měření pomocí tlakových desek
11. Analýza chůze a posturální stability pomocí tlakového chodníku (Zebris)
12. Rehabilitace na pohybovém trenažéru (Thera-vital)

Cíl

Studenti získají především praktické dovednosti s práci s diagnostickými přístroji využívané pro funkční diagnostiku. Dále také rozšíří a prohloubí teoretické znalosti o principech využívaných v oblasti funkční diagnostiky, které si porovnají při praktických měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícícm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš