Detail předmětu

Základy informatiky

CESA-SINFAk. rok: 2021/2022

Předmět seznámí studenty se základním hardwarovým a softwarovým vybavením počítačů. Studenti získají teoretické znalosti o hardwarových komponentách, operačních systémech, databázích, datových typech, mobilních rozhraních a aplikacích. Praktické dovednosti studenti získají v oblasti hardwarové konfigurace PC, tvorby a formátování dokumentů v textových procesorech, základní analýzy numerických dat v tabulkových procesorech, tvorby a údržby databázových systémů a tvorby jednoduchých mobilních aplikací.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- je schopen sestavit počítač z běžných počítačových komponent.
- je schopen naformátovat textový dokument pomocí vlastní definice stylů.
- umí využívat pokročilých nástrojů textového procesoru MS Word k vytváření seznamů, rejstříků, obsahů a dalších typů křížových odkazů.
- je schopen základní analýzy numerických a textových dat v tabulkovém procesoru MS Excel.
- je schopen používat různé číselné soustavy a převádět hodnoty mezi nimi.
- je schopen editovat a vzájemně konvertovat základní datové formáty.
- je schopen vytvořit jednoduchou databázi s uživatelským rozhraním, webovým rozhraní a tiskovým výstupem v databázovém systému MS Access.
- umí vytvořit jednoduchou mobilní aplikaci pro operační systém Android.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl umět:
- základní operace s počítačem alespoň na uživatelské úrovni

Literatura

BROOKSHEAR, Glenn J. Informatika. Praha: Computer press, 2013. ISBN 9788025138052. (CS)
DEMBOWSKI, Klaus. Mistrovství v HARDWARE: Nastavení, optimalizace a opravy počítačových komponent. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2310-2. (CS)
PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1. (CS)
FOJTÍK, David. Operační systémy a programování. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-248-1510-7. (CS)
BARTONĚK, Dalibor, a . Databázové systémy. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7314-334-3. (CS)
LACKO, Ľuboslav, a . Vývoj aplikací pro Android. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4347-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí získat minimálně 50 bodů celkem ze 100 bodů v dílčích aktivitách:
1. praktické cvičení: formátování a správa textových dokumentů (min 10 bodů, max 20 bodů).
2. praktické cvičení: tvorba elektronické databáze v MS Access (min 10 bodů, max 20 bodů).
3. praktické cvičení: tvorba mobilní aplikace (min 10 bodů, max 20 bodů).
- Dílčí praktické cvičení mají prověřit schopnosti studenta využívat standardního softwarového vybavení k vedení dokumentace, správě a analýze dat a vytváření jednoduchých uživatelských aplikací.
4. závěrečný písemný test: má ověřit průběžně získané teoretické znalosti (min 20 bodů, max 40 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět seznámí studenty se základním hardwarovým a softwarovým vybavením počítačů. Studenti získají teoretické znalosti o hardwarových komponentách, operačních systémech, databázích, datových typech, mobilních rozhraních a aplikacích. Praktické dovednosti studenti získají v oblasti hardwarové konfigurace PC, tvorby a formátování dokumentů v textových procesorech, základní analýzy numerických dat v tabulkových procesorech, tvorby a údržby databázových systémů a tvorby jednoduchých mobilních aplikací.

1. Výpočetní technika – základní hardwarové vybavení PC, sestavení PC, hardwarová konfigurace, výpočetní výkon
2. Operační a komunikační systémy – přehled OS, softwarová konfigurace, počítačové sítě, komunikační systémy
3. Textový procesor MS Word – představení aplikace: základní formátování textu, nastavení stylů, formátování stránky, tvorba a úprava tabulek, vkládaní vzorců a grafických prvků
4. Textový procesor MS Word – základní nástroje: tvorba křížových odkazů, seznamů, rejstříků a obsahů. Kontrola pravopisu a správa revizí
5. Textový procesor MS Word – pokročilé nástroje: hromadná korespondence, vytváření formulářů a šablon, vývojářské prvky (schéma, makra, doplňky)
6. Tabulkový procesor MS Excel – dolování dat, vytváření vzorců a složených funkcí, podmíněné indexování, tvorba grafů
7. Data a datové formáty – číselné soustavy, základní datové typy, formáty datových souborů, konverze datových formátů
8. Databázové systémy – základní terminologie, ukládání dat, typy databází a tvorba databázových systémů
9. Tvorba počítačové databáze v MS Access – představení databázových objektů a datových typů. Vytváření tabulek a relací
10. Tvorba počítačové databáze v MS Access – tvorba formulářů a tiskových sestav a správa webové databáze
11. Mobilní zařízení, systémy a aplikace – využití mobilních zařízení v medicíně a ve sportu, přehled mobilních operačních systémů a tvorba uživatelských aplikací
12. Tvorba mobilních aplikací – propojení mobilních zařízení s PC a emulátory mobilních systémů. Uživatelské rozhraní aplikace a základní ovládací prvky
13. Tvorba mobilních aplikací – datové bloky, programové komponenty, procedury, multimediální prvky

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oboru informatiky, představit základní počítačové vybavení a prakticky je připravit na následující předměty zaměřené na algoritmizaci a programování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Počítačová cvičení jsou povinná, řádně omluvené zameškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš