Detail předmětu

Moderní trendy ve sportovních technologiích

CESA-SMTSAk. rok: 2021/2022

3D skenování, 3D tisk, Virtuální realita, GNSS, Gamification a biofeedback. Principy, výhody a nevýhody těchto technologií. Možné aplikace ve sportu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude mít základní přehled o následujících progresivních technologiích v kontextu sportu:

 • 3D skenování
 • 3D tisk
 • Virtuální realita
 • Sledování polohy za pomoci GNSS 
 • Gamification, biofeedback

Pro každou z uvedených technologií bude student:

 • Schopen popsat základní princip, výhody, nevýhody a úskalí dané technologie.
 • Bude schopen popsat využitelnost této technologie v odvětví sportovních technologií. 
 • Bude seznámen s praktických použitím této technologie a bude schopen ji použít. 


Prerekvizity

Jsou vyžadovány základní znalosti z předcházejících předmětů v rámci studia.

Literatura

Časopisecké publikace IEEE (Robotics, Neureongineering, Biomedical Engineering, Sports equipment) (EN)
SPORT ENGINEERING, journal, (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou blokové výuky, kdy student nejprve absolvuje 6 přednášek o rozsahu 2 hodin a následně 4 praktické semináře o délce 3 hodin. Více stanoví každoročně aktualizované informace zveřejněné na webu předmětu https://adam-chromy.cz/smts/

Způsob a kritéria hodnocení

V každém ze 4 praktických seminářů student nejprve absolvuje vstupní test (max. 15 bodů) a následně bude hodnocen na základě samostatné práce na praktické úloze řešené v rámci semináře (max. 10 bodů).

Podmínkou získání zápočtu je účast na povinné části výuky + získání alespoň 8 bodů v každém ze 4 vstupních testů + současně v součtu alespoň 20 bodů za samostatné práce v rámci seminářů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti budou seznámeni s následujícími vybranými progresivními technologiemi, které mají potenciál využití v oblasti sportovních technologíí.

 1. 3D skenování
 2. 3D tisk
 3. Virtuální realita
 4. Sledování polohy za pomoci GNSS 
 5. Gamification, biofeedback

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými moderními technologiemi, které mají v oboru sportovních technologií své místo, a kterým se ještě nevěnovali v doposud absolvovaných předmětech. Důraz je kladen nejen na získání znalostí jak a kde lze danou technologii ve sportu použít, ale také na pochopení jejích principů, výhod, nevýhod a úskalí. Jedná se o technologie 3D skenování, 3D tisk, Virtuální realita, GNSS, Gamification a biofeedback. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je vyučován formou bloku přednášek (6x 2 hodiny přednáška), který je následovaný blokem seminářů (4x 3 hodiny seminář).

Přesnější vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizované informace zveřejněné na webu předmětu https://adam-chromy.cz/smts/

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš