Detail předmětu

Bojová umění - Judo - reprezentace

CESA-TV-JUDO-RAk. rok: 2021/2022

Příprava na závody. Cvičení pokročilých závodních technik a kombinací. U studentů se předpokládají zvládnuté základy juda (základní techniky, pády a zahajování boje v postoji i na zemi + závodní zkušenosti výhodou). Předmět má za cíl jejich rozvíjení v oblasti závodního juda -především formou randori (cvičného zápasu) a ukázek upravených technik a kombinací. U cvičenců se počítá s možnou reprezentací školy.

Prezenční zápis po výběrovém tréninku přímo v hodině na sportovištích. Případně po domluvě s vyučujícím.


Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Výsledky učení předmětu

Kvalitní příprava závodníků na soutěže a reprezentaci školy, především formou randori (cvičného zápasu). Pokročilé závodní techniky v postoji i na zemi. Rozvoj fyzické i psychické odolnosti.

Prerekvizity

Dobrý zdravotní stav. Alespoň 4. kyu (oranžový pásek) nebo závodní zkušenosti s judem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Trénink probíhá formou cvičných zápasů a ukázkou pokročilých technik pod vedením trenéra s licencí.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). Předmět není hodnocen kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Teoretická část – BOZP, organizační pokyny, pravidla JUDO.
Praktická část - Randori, závodní techniky, kombinace a kontrachvaty v postoji i na zemi, zahajování boje v postoji i na zemi, taktická příprava na závody, fyzická příprava, kompenzační cvičení, využití audiovizuální techniky.

Cíl

Příprava závodníků VUT na republikové a mezinárodní turnaje a ČAH.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš