Stipendia

UBYTOVACÍ STIPENDIUM

Pokud máte trvalé bydliště mimo okresy Brno-město a Brno-venkov, můžete žádat o ubytovací stipendium.

Více informací

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Studenti, kteří mají dle zákona nárok na pobírání přídavků na dítě, mají možnost získat sociální stipendium.

Více informací

MIMOŘÁDNÉ SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

Pokud jste se ocitli v obtížné životní situaci, která vznikla z důvodu náhlých změn ve vašem životě či životě vaší rodiny, můžete požádat o udělení mimořádného sociálního stipendia.

Více informací

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM PŘIZNANÉ REKTOREM

Dosáhli jste v rámci vašeho studia mimořádných výsledků a přispěli svou činností ku prospěchu VUT? V tom případě můžete být odměněni mimořádným jednorázovým stipendiem.

Více informací

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Výši prospěchového stipendia pro každý akademický rok určí rektor podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání prospěchového stipendia.

Přiznání a stanovení
prospěchového stipendia


Výše prospěchového stipendia

Odpovědnost: Ing. Jan Brada