UNIVERZITNÍ SPORT
  A REPREZENTACE

Další

VUT podporuje univerzitní sport ve všech jeho formách a studujícím sportovcům vytváří podmínky pro skloubení studia s výkonnostním nebo vrcholovým sportem.

Reprezentovat VUT na národních i mezinárodních akademických soutěžích (SPVŠ) mohou studenti řádného studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium).
Sportovní soutěže pro studenty VŠ (SPVŠ) vyhlašuje každoročně Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS): Akademická mistrovství České republiky (AM ČR) v téměř 50 sportech a sportovních aktivitách, České akademické hry (ČAH), Akademická mistrovství evropských univerzit (EUSA), Akademická mistrovství světa (AMS) a Světové univerziády (letní a zimní).

Dále jsou vyhlašovány dlouhodobé soutěže ve vybraných sportech (univerzitní /vysokoškolské ligy). VUT je pořadatelem univerzitních lig v badmintonu, florbalu, volejbalu, šermu a plážovém volejbalu.

Rekreační charakter mají jednorázové sportovní akce a turnaje, které jsou také v kalendáři ČAUS nebo v nabídce CESA.  

Garantem sportovní reprezentace na VUT ředitelka RNDr. Hana Lepková.

Mgr. Linda Brídlová

Mgr.

LindaBrídlová

Administrace a práce se studenty

+420 54114 9587
bridlova@vutbr.cz

Jsi výkonnostní sportovec?
Chceš reprezentovat VUT?

Kontaktuj garanta příslušného sportu!

Garanti sportů

Jaké výhody ti to přinese?

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Projekt vypsaný MŠMT je postavený na zajištění koordinace a servisní podpory vybraných studentů při studiu, tréninkové a závodní činnosti. Podmínky zařazení určuje Vysokoškolské sportovní centrum a vyhrazuje si právo na jejich aktualizaci.

Výběr talentovaných studentů probíhá každoročně formou výběrového řízení zveřejněného na úřední desce školy. Vybraní studenti jsou v péči Vysokoškolského sportovního centra (VSC), pobírají celoročně sportovní stipendium (VSC) a mohou využívat školou nabízené benefity. Administrací a realizací Projektu na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností je pověřeno CESA. Včele pracovní skupiny je rektorem jmenován koordinátor. Prostřednictvím garanta sportu je vybraným studentům věnována péče podporující jejich studium a plnění sportovních cílů v soutěžích univerzitních, svazových nebo ve státní reprezentaci.

Sportovec musí být řádný student studia na VŠ ve věku 18 – 26 let, občan ČR a nesmí být zařazen v resortním sportovním centru Ministerstva vnitra či Ministerstva obrany. Dále musí splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  • je účastníkem posledního ME, MS, OH, PH, DH příslušného sportu
  • je účastníkem poslední Univerziády nebo AMS příslušného sportu
  • získal medaili v příslušné kategorii na posledním MČR pořádaném příslušným svazem
  • je hráčem nejvyšší soutěže pořádané v ČR v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii příslušného sportovního svazu (pouze v případě, že soutěže v daném sportovním odvětví jsou v případě mládežnické soutěže alespoň dvoustupňové a v případě dospělé soutěže alespoň třístupňové
  • je zařazen v systému SCM/VSCM/Akademie zřízené svazem příslušného sportu
  • získal medaili na posledních ČAH nebo AMČR
Veškeré informace o projektu najdete na webu VSC.

Akademické soutěže

Na stránkách ČAUS jsou vyvěšovány aktuální propozice, výsledky a další informace o všech akademických soutěžích(národních i mezinárodních). Do všech akademických soutěží, které patří do systému sportovních přeborů vysokých škol (SPVŠ), přihlašuje sportovce vysoká škola (VUT v Brně). Vysoká škola také potvrzuje vyslání nominovaných českých akademických reprezentantů na mezinárodní soutěže.

WEB ČAUS Info pro VUT

Staň se sportovcem roku i ty

Anketa Sportovec roku

Přihlásit se do ankety

2020

Předchozí Následující

Sportovec roku

Předchozí Následující

Odpovědnost: Ing. Jan Brada