UNIVERZITNÍ SPORT
  A REPREZENTACE

Další

VUT podporuje univerzitní sport ve všech jeho formách a studujícím sportovcům vytváří podmínky pro skloubení studia s výkonnostním nebo vrcholovým sportem (za podpory Vysoškolského sportovního centra).

Reprezentovat VUT na národních i mezinárodních akademických soutěžích (SPVŠ) mohou studenti řádného studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium) - kontaktujte garanta sportu.

Sportovní soutěže pro studenty VŠ (SPVŠ) vyhlašuje každoročně Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS): Akademická mistrovství České republiky (AM ČR) v téměř 50 sportech a sportovních aktivitách, České akademické hry (ČAH), Mistrovství Evropy univerzit a Evropské univerzitní hry (EUSA), Akademická mistrovství světa (AMS) a Světové poháry univerzit a Světové univerzitní hry (letní a zimní).

Dále jsou vyhlašovány (ČAUS) dlouhodobé soutěže ve vybraných sportech - univerzitní ligy, Studuj a hraj. VUT je pořadatelem regionálních nemistrovských soutěží - amatérská vysokoškolská liga v badmintonu, florbalu, volejbalu a celorepubliková v šermu a plážovém volejbalu.

Rekreační charakter mají jednorázové sportovní akce a turnaje, které jsou také v kalendáři ČAUS nebo v nabídce CESA (Den sportu na VUT).  

Garantem sportovní reprezentace na VUT ředitelka je RNDr. Hana Lepková. Administrátorem je Mgr. Linda Brídlová

Mgr. Linda Brídlová

Mgr.

LindaBrídlová

Administrace a práce se studenty

+ 420 54114 9587
bridlova@vutbr.cz

Jsi výkonnostní sportovec?
Chceš reprezentovat VUT?

Kontaktuj garanta příslušného sportu!

Garanti sportů

Jaké výhody ti to přinese?

STUDUJ A SPORTUJ NA VUT

Podpora talentů - studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Projekt vypsaný MŠMT je postavený na zajištění koordinace a servisní podpory vybraných studentů při studiu, tréninkové a závodní činnosti. Podmínky zařazení určuje Vysokoškolské sportovní centrum a vyhrazuje si právo na jejich aktualizaci.

Výběr talentovaných studentů probíhá každoročně formou výběrového řízení zveřejněného na úřední desce školy (listopad). Vybraní studenti jsou v péči Vysokoškolského sportovního centra (VSC), pobírají celoročně sportovní stipendium (VSC) a mohou využívat školou nabízené benefity. Administrací a realizací Projektu na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností je pověřeno CESA. Včele pracovní skupiny je rektorem jmenován koordinátor. Prostřednictvím garanta sportu je vybraným studentům věnována péče podporující jejich studium a plnění sportovních cílů v soutěžích univerzitních, svazových nebo ve státní reprezentaci.

Koordinátor: RNDr. Hana Lepková Administrátor: Mgr. Linda Brídlová

Veškeré informace o projektu Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností" najdete na webu VSC

Akademické soutěže

Na stránkách ČAUS jsou vyvěšovány aktuální propozice, výsledky a další informace o všech akademických soutěžích(národních i mezinárodních). Do všech akademických soutěží, které patří do systému sportovních přeborů vysokých škol (SPVŠ), přihlašuje sportovce vysoká škola (VUT v Brně). Vysoká škola také potvrzuje vyslání nominovaných českých akademických reprezentantů na mezinárodní soutěže.

WEB ČAUS Info pro VUT

Staň se sportovcem roku i ty

Anketa Sportovec roku

Přihlásit se do ankety

2022

Předchozí Následující

Sportovec roku

Předchozí Následující

Odpovědnost: Ing. Jan Brada