Sportovnítechnologie

Zužitkujte svůj talent

Uplatněte se s titulem

Studijní program trvá 3 roky a po jeho úspěšném zakončení získáte titul Bc.

S diplomem v kapse budete kvalifikováni jako specialisté pro sportovní technologie. Uplatníte se ve společnostech, které se zabývají vývojem, inovacemi a výrobou sportovních technologií zaměřených na monitoring a analýzu pohybu.

Staňte se respektovanými specialisty

Budete schopni provádět v moderních kondičních a rekondičních fitness centrech monitoring zdatnosti a trénovanosti klientů pomocí moderní přístrojové techniky. Zvládnete pracovat se systémy sportovní a tělovýchovné informatiky a budete kontrolovat a provádět základní servis sportovních technologií.

Budete se podílet na praktické výuce ve studijních programech zaměřených na vzdělávání v oblasti sportu a tělesné kultury, budete participovat na výuce tělesné výchovy uskutečňované středními školami, vyššími odbornými školami a vysokými školami.

Odstartujte kariéru

Při studiu se setkáte s moderními metodami zpracování signálů, jakými je například využití umělé inteligence.

Naučíte se přesně ty dovednosti, které potřebujete pro start kariéry sportovního technologa. Díky promyšlené koncepci studia si získané vědomosti a dovednosti rychle propojíte a budete je umět samostatně použít pro vlastní tvůrčí činnost.

Propojte sport s technikou

Pochopíte zákonitosti lidského pohybu a reakce lidského organismu na tělesné zatížení. Seznámíte se s anatomií a fyziologií člověka, fyziologií tělesné zátěže, biomechanikou sportu a s dalšími předměty, díky nimž komplexně pochopíte zákonitosti pohybu při pohybové aktivitě a sportovní zátěži.

Vzděláte se v základních technických předmětech v oblasti elektrotechniky, které jsou základem pro pochopení podstaty a funkce přístrojů a informačních technologií používaných v kinantropologii, sportu, pohybových aktivitách a tělovýchovném lékařství.

Získejte zkušenosti

V průběhu studia absolvujete dvanáctitýdenní odbornou praxi.

Budete ji realizovat ve výrobních, servisních či obchodních společnostech, sportovních zařízeních, výzkumných pracovištích, ambulancích sportovní medicíny, sportovních organizacích a institucích, a ve školách zaměřených na edukaci pro sport a tělesnou výchovu. Důraz na praxi je také důvodem, proč tento studijní program nelze studovat v kombinované (tzv. dálkové) formě.

Špičková sportoviště a vybavené laboratoře

Osvojíte si práci s hi-tech přístroji a sami si je vyzkoušíte.

Učit se budete v moderním kampusu, disponujícím špičkovými sportovišti a kvalitně vybavenými výzkumnými laboratořemi. Máme pro vás například připravený stadion s olympijskou certifikací. Z kampusu navíc je blízko ke kolejím a menzám.

Usnadněte si život

Na začátku studentského života se hodí vědět, kde ušetřit a kde k penězům přijít.

Peníze můžete na CESA získat formou stipendií. Nejlepší studenti každého ročníku získají jednorázové prospěchové stipendium. Kromě prospěchového stipendia VUT poskytuje také ubytovací, sociální a mimořádná stipendia. Můžete také využít nabídky brigád přímo na sportovištích CESA. Ušetřit můžete na skriptech, která jsou pro Sportovní technologie úplně zdarma. VUT vám také nabízí licence pro software.

Staňte se sportovními technology

Odpovědnost: Ing. Oto Janoušek, Ph.D.