• 50

  studentů ročně může studovat Sportovní technologie

 • 30

  otázek z matematiky a fyziky rozhoduje o úspěchu v přijímacím řízení

 • 1,30

  je hranice průměru vysvědčení, po kterou vás vezmeme bez přijímaček

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • máte průměrnou známku z vysvědčení lepší než 1,30. Průměrná známka se vypočítá ze závěrečných vysvědčení v prvním až třetím ročníku a z pololetního vysvědčení ve čtvrtém ročníku.

 • jste vykonali státní maturitní zkoušku z matematiky a dosáhli klasifikace 1 nebo 2 (percentil ≥ 70), nebo maturitní zkoušku z fyziky a dosáhli klasifikace 1 nebo 2.

 • jste dosáhli vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo přírodovědných soutěžích.

 • se do přijímacího řízení přihlásí méně uchazečů, než dovoluje kapacita programu (50 studentů).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu a ověřují se znalosti z oblasti matematiky a fyziky. Každý z příkladů je označen určitým počtem bodů a maximální možný počet, který můžete získat, je 100. Minimální bodová hranice činí pro oblast matematiky i fyziky 12 bodů a na zpracování testu budete mít 75 minut.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 31. března 2023

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 54114 2276 cesa_studijni@vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada