Celoživotnívzdělávání

Celoživotní vzdělávání (CŽV) rozšiřuje nabídku CESA o rozvoj odborných kompetencí nebo na zlepšení kvality života a to ve vzdělávací oblasti tělesná výchova a sport a v oblastech souvisejících.  Aktivity mají charakter výukový, výcvikový nebo kombinovaný. V nabídce si přiJdou na své všechny skupiny zájemců:

  • studenti VUT (aktivity CŽV jsou nadstavbou semestrální výuky)
  • zaměstnanci VUT
  • veřejnost, včetně seniorů

CŽV: Kalendáři akcí U3V: Nabídka pro seniory 60+

Za absolvování aktivity CŽV se studentům neuděluje zápočet ani kredit. V seniorském vzdělávacích programu a kurzech jsou vydávány absolventské diplomy. Všichni účastníci mají povinnost se před registrací seznámit s Informacemi o zpracování osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (GDPR).


Některé aktivity CŽV jsou zpoplatněny:

  • pro veškerou veřejnost, včetně seniorů
  • pro studenty a zaměstnance jen tehdy, pokud jsou aktivity provozovány v zařízeních mimo VUT (např. bazén)

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

doc. PaedDr.

MarieBlahutková

Ph.D.

Koordinátorka CŽV

+420 54114 2971
Marie.Blahutkova@vut.cz

PaedDr. Marta Muchová

PaedDr.

MartaMuchová

Koordinátorka U3V

+420 54114 9587
Marta.Muchova@vut.cz

Odpovědnost: Ing. Jan Brada