Volnočasové aktivity

Nabídka pro všechny, kteří chtějí aktivní formou strávit volný čas nebo využít volnou kapacitu sportovních areálů VUT či odborných služeb CESA:

 • Studenti nad rámec volitelného předmětu tělesná výchova
 • Zaměstnanci VUT
 • Sportující veřejnost – děti, senioři, sportovní kluby a organizace

Všechny služby v zařízeních školy jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku nebo u aktivit mimo VUT je cena uvedena v propozicích.

Nabízené volné kapacity jsou v rozvrhu označeny VČA (objednávka/nájem na delší dobu; on-line rezervace cvičebního místa/sportoviště na 14 dnů dopředu nebo vstup bez předchozí rezervace (do limitu sportoviště).

Nabídka aktivit

Pronájmy sportovišť

VOLNÉ KAPACITY A VYBRANÉ SPORTY S OZNAČENÍM "VČA"

Zimní a letní kurzy

Kurzy celoživotního vzdělávání

Odborné a poradenské služby

Nabídka pro seniory (U3V A SENIORSKÁ AKADEMIE)

Nabídka pro děti

I když nejste součástí VUT, přijďte sportovat do výjimečných sportovních areálů CESA.

Kalendář akcí

Podívej se, co se na CESA děje.

Přehled akcí

Často kladené dotazy

 • Je třeba se zaregistrovat do programu VČA?

  Aktivity, kde je omezená kapacita vyžadují předchozí registraci a online rezervaci cvičebního místa (HEAT, TRX, Indoorcycling, Indoor rowing, Redcordy) nebo hřiště (badminton, tenis, malá kopaná, florbal, volejbal, basketbal, nohejbal, …). Jiné aktivity registraci nevyžadují (posilovna, bouldering, kondiční běh)

 • Kolik stojí jednotlivé vstupy?

  Ceny jsou uvedeny v aktuálním Ceníku nájmů a tělovýchovných služeb na daný akademický rok. Platbu provedete vždy před cvičební jednotkou na recepci sportoviště. Je možné také zakoupit permanentky. Platby na recepcích lze provádět i platební kartou. Zvýhodněné ceny platí pro studenty VUT v Brně (pouze pokud mají platnou validační známku na ISIC kartě). Pro organizace doporučujeme dlouhodobé objednávky a úhradu fakturou.

 • Jak vyřídit permanentku?

  Prodej podle aktuálního Ceníku probíhá celoročně na 3 recepcích:

  • Recepce sportovního areálu VUT v Brně (SA PPV) Technická 14, 612 00 Brno, tel.: 733 690 486
  • Recepce Fit Centra Machina (FCM + BC) Kolejní 2, 612 00 Brno, tel.: 770 127 972
  • Recepce tělocvičny Purkyňova 93c, 612 00 Brno, tel.: 770 127 973

  Permanentky platí v rámci celého akademického roku do 31.8.!!! Datum platnosti musí být uveden na permanentce.

 • Jaké jsou mé povinnosti ve VČA?

  Ve VČA studenti i ostatní sportovní veřejnost sportují na vlastní nebezpečí.

  Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat veškeré předpisy zveřejněné na Informační tabuli nebo na nástěnkách areálů, týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení VUT (Provozní řád sportovišť VUT, PO a BOZP) a pokyny upravující sportovní činnosti na jednotlivých sportovištích. V případě nedodržení provozního řádu je osoba pověřená ředitelem CESA VUT, oprávněna zrušit tréninkovou jednotku a vykázat uživatele ze sportoviště bez náhrady.

Odpovědnost: Ing. Jan Brada