Nabídka pro děti

Sportovní kroužky

Zájmové kroužky pro děti od 6 do 12 let. Cílem je vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu a rozvoj pohybových dovedností u dětí. Kroužky se konají každý pátek po celý školní rok a jsou zaměřené na atletickou všestrannost a bouldering (lezení). Aktivity jsou vedené akademickými pracovníky CESA, kteří zaručují odborný dohled.
Aktuální nabídku najdete v Kalendáři akcí.

Příměstské tábory

Dětem od 5 do 15 let se CESA věnuje i přes letní prázdniny. Každý rok jsou v nabídce 4 termíny příměstských táborů. Cílem je dětem nabídnout široké spektrum sportovního a pohybového vyžití, které sportoviště VUT poskytují. Všechny turnusy nabízí všestranné zaměření i tenisovou specializaci. Vybrané turnusy pak ještě specializaci na atletiku, fotbal a gymnastiku. Aktivity jsou vedené akademickými pracovníky CESA, kteří zaručují odborný dohled.
Aktuální nabídku najdete v Kalendáři akcí.

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek