Senioři a pohyb

U3V:
PROGRAM "SENIOR V KONDICI"

Zjistit více

SENIORSKÁ AKADEMIE

Zjistit více

Aktivní život i ve vyšším věku

Cílem vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit procesy stárnutí na úrovni psychické i fyzické, přiblížit lidem ve zralém věku zdravý způsob života a přispět tak k aktivnímu životu ve stáří. Vzdělávací program je koncipován tak, aby si senioři doplnili vědomosti o lidském těle a sportovních technologiích podporujících aktivní způsob života, udrželi motorické dovednosti a získali potřebné sociální kontakty. Celý program tvoří bloky přednášek a praktických cvičení v semestru a bohatá celoroční nabídka volnočasových aktivit (kurzy, akce).

Cvičení na míru

Skladba cvičení je "ušitá" seniorům na míru. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, které lze provádět s nižší intenzitou a bez rizika úrazu. Škála cvičení je pestrá, aby nedošlo k přetrénování. Střídají se cvičení vytrvalostní (aerobní), silová a koordinační (rovnováha, flexibilita ...). Senioři si osvojují zásobníky cviků i na individuální cvičení doma. Snahou je, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů.

Cvičením k lepšímu zdraví

Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Kladná odezva pravidelného cvičení je u onemocnění srdečně-cévních, diabetes melitus 2.typu, osteoporózy, artritidy, potíží s močením, vzniku rakoviny, obezity a dalších. Cvičení působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti, má vliv na kvalitní spánek.

Často kladené dotazy

 • Jak se stát posluchačem vzdělávacího programu Senior v kondici?

  Počet seniorů v kurzech je omezený. Jednotlivé kurzy, které na sebe navazují, se otevírají jednou za 3 roky. Přednostně jsou do programu SEVKO přijímáni stávající studenti U3V na VUT v Brně, nenaplněná místa jsou nabízena novým zájemcům.

  Absolventi základního kurzu (6 semestrů) se mohou zapojit do programu seniorské akademie.

 • Komu je program Senior v kondici určen?

  Do programu Senior v kondici jsou přijímáni zájemci s ukončeným středoškolským (maturita) nebo vysokoškolským vzděláním, a kteří dovršili věk 60 let. Studentem U3V se stáváte až po uhrazení semestrálního poplatku 800,- Kč a po předložení doporučení lékaře (obvodní nebo tělovýchovné lékařství). Poplatek (800,- Kč) preferujeme zaplatit převodem na bankovní účet.

 • Jak podat přihlášku?

  Přihlášky se podávají výhradně elektronicky do 31. 8. Tlačítko "Podat přihlášku" je aktivní od 1. 6.

 • Kdo posluchače vyučuje?

  Pedagogický sbor tvoří učitelé a zaměstnanci CESA a celá řada odborníků z praxe.

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek