VYSOKOŠKOLSKÝSPORTNAVUTVBRNĚ
VZNIKAHISTORICKÉKOŘENYCESAVUTVBRNĚ

Počátky vysokoškolské tělovýchovy se v Brně datují od roku 1926, kdy František Vojta a Eduard Babák založili Vysokoškolský sport Brno. Po druhé světové válce zajišťoval tělesnou výchovu na vysokých školách v Brně  ÚSTAV PRO TĚLESNOU A BRANNOU VÝCHOVU. Činnosti zabezpečované Ústavem pro tělesnou a brannou výchovu na Vysoké škole stavitelství jsou spojeny se jménem B. Páč. V roce 1952 vznikly v Brně 3 samostatné katedry tělesné výchovy (Technika, Univerzita a Vysoká škola zemědělská).

Začátek vysokoškolské tělovýchovy na brněnské technice byl velmi obtížný. Chybělo materiální i prostorové  vybavení, byl nedostatek učitelů. Výuka studentů probíhala po celém Brně v pronajímaných sportovních a tělovýchovných zařízeních. Od roku 1960 se situace  postupně zlepšovala. Škola získala vlastní tělocvičny, přicházeli noví učitelé. V té době byl včele KTV doc. R. Vinařický. Zřídil fyziologický ústav s laboratoří a zapojil učitele tělesné výchovy do řešení výzkumných úkolů. Postupně řada z nich získala akademické tituly. Profesory byli jmenováni R. Vinařický a J. Bogdálek. V té době se zvyšovalo i zapojení učitelů do dobrovolné sportovní činnosti ve sportovním klubu. Pro lepší komunikaci s fakultami byla zřízena nejdříve fakultní oddělení pro TV a v roce 1964 potom samostatné katedry tělesné výchovy (KTV)  na Fakultě strojní, stavební a  elektrotechnické.

Vedle zabezpečení povinné výuky TV, zimních a letních výcvikových i výukových kurzů organizovaly KTV sportovní přebory vysokých škol, vystoupení studentů na Spartakiádách, organizovaly letní Československou univerziádu (2x) a v roce 1978  Zimní mezinárodní Univerziádu ve Špindlerově Mlýně.

Stálý nedostatek sportovních a tělovýchovných prostor byl řešen iniciativou a brigádnickou prací učitelů. Pod vedením M. Ptáček se vybudovaly  tenisové kurty na Žlutém kopci (Helgoland), sportovní areál na Kraví hoře, herní tělocvična na Úvoze, umělý lyžařský svah (Barvičova), herní tělocvičny Purkyňova, rekreační a výcvikové středisko Ramzová. V této době se rodily myšlenky na moderní víceúčelový sportovní areál Pod Palackého vrchem. Na jeho realizaci si VUT v Brně muselo počkat až do roku 2007.

Významné osobnosti kateder tělesné výchovy (1945-1989)

JEŽEK
BOGDÁLEK st.
PODEŠVA
GRULICH
MRÁZEK
ANDERLE
BRÁZDA
PTÁČEK
HRUBÝ
RINAGL
ONDRÁČEK Z.
ONDRÁČEK M.
FRIEDL

Polistopadové změny ve společnosti po roce 1989 ovlivnily i směr dalšího vývoje tělesné výchovy a sportu na  VUT v Brně. Akcelerace systému nepovinné tělesné výchovy vytvořila podmínky pro vznik jednoho celoškolského pracoviště pro všechny fakulty a součásti VUT v Brně. Centrum sportovních aktivit VUT v Brně (CESA) vzniklo spojením 3 kateder (FSI, FAST a FEI)  a 1 správy sportovních a tělovýchovných zařízení (rektorátní pracoviště). CESA od 1.1.2001 kompletně zajišťuje všechny formy tělesné výchovy a sportovních  aktivit pro studenty (semestrální výuka, kurzy sportovních specializací, rekreační sport ve volném čase, vzdělávací kurzy a školení, sportovní reprezentaci) i pro zaměstnance a širokou veřejnost. Za dobu existence CESA výrazně vzrostl počet studentů zapojených do tělesné výchovy (v roce 2001 sportovalo 5,5 tisíce studentů, v roce 2007 bylo v programech tělesné výchovy zapojeno více než 9,0 tisíc studentů a v roce 2011 sportovalo v rozmanitých pohybových programech téměř 11,0 tisíc studentů). Změny zaznamenala i nabídka sportů. Otevřením netradičních sportů, novými alternativními programy v  řadě sportovních specializací a rozmachem sportovišť, se nabídka pohybuje na počtu 58 specializací. Od roku 2009 se CESA také podílí na zabezpečování výuky ve studijním oboru Management v tělesné kultuře, který je akreditován na Fakultě podnikatelské. Každoročně začíná tento obor studovat 60 nových studentů.

Moderní areál CESA

Součástí práce zaměstnanců CESA je správa, provoz a modernizace  sportovních zařízení školy. V roce 2007 byla v kampusu Pod Palackého vrchem  dokončena první etapa budování vlastních sportovních zařízení. V roce 2012 bude celý sportovní areál VUT v Brně dobudován. Sportovní areál nyní nabízí podmínky pro celoroční sportování ve víceúčelové sportovní hale, na atletickém stadionu s certifikací IAAF(povrch MONDO), na víceúčelovém stadionu s fotbalovým trávníkem třetí generace, na tenisových kurtech a umělým povrchem nebo s antukou, na hřištích na volejbal, nohejbal a basketbal, na asfaltovém chodníku pro in line bruslení, v tělocvičně na badminton a kondiční trénink. Moderní sportoviště jsou vybavena odpovídajícím sociálním zázemím. Celý areál navazuje na ubytovací a stravovací kapacity kolejí a menz a je v blízkosti většiny fakult a Českého technologického parku.

CESA se stalo duchovním otcem Českých akademických her (ČAH), které jsou vzkříšením myšlenky československých univerziád. Prvních akademických her se v roce 2002 zúčastnilo v Brně více než 1500 sportovců z českých vysokých škol. V  roce 2008 bylo VUT v Brně opět pořadatelem tohoto velkolepého svátku vysokoškolského sportu. V programu bylo 30 sportů pro téměř 3 000 vysokoškoláků z ČR i zahraničí.  V roce 2012 se pořadatelství Českých akademických her opět vrací na VUT v Brně. V 11. ročníku ČAH je připraveno 29 sportů pro 2 500 sportovců ze všech vysokých škol v ČR.

CESA je také nositelem kvalitních tělovýchovných  a odborných služeb. Jako vzdělávací a školící zařízení s akreditací MŠMT pořádá kurzy a školení s udělováním diplomů a licencí instruktorů a lektorů v sedmi specializacích. Od roku 2006 realizuje vzdělávací a pohybové programy pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (U3V) nebo v rámci Seniorské akademie. V době prázdnin využívá CESA vysokoškolská sportoviště pro pořádání příměstských táborů a sportovních kempů. CESA poskytuje a vytváří ideální  podmínky pro přední sportovní oddíly města Brna k uspořádání letních soustředění (Kometa – muži, junioři, FC Bystrc, aj.). V roce 2005 se CESA podílela na spolupořadatelství Letní Dětské olympiády mládeže (LODM), od roku 2007 pořádá každoročně Pohár federací v gymnastickém aerobiku. Na sportovištích VUT v Brně se konalo Mistrovství světa v korfbalu, PMEZ v atletice družstev juniorů, Celorepublikový sokolský slet, Mistrovství  ČR v atletice, atletické soutěže handicapovaných, firemní olympiády a celá řada dalších významných sportovních akcí.

Odbornost, zaujetí a nasazení zaměstnanců CESA je zárukou kvalitního pokračování práce několika generací vysokoškolských učitelů na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně.

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek