Informace pro prváky

Na co nezapomenout

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Dnem zápisu do studia se stáváte studentem CESA VUT v Brně.

Více o zápisu

STUDIS

STUDIS je informační systém určený studentům. Naleznete zde Váš studijní plán, rozvrh, elektronický index. Přes STUDIS provádíte objednávání kolejí, studentských průkazů, registraci volitelných předmětů.

Více o Studisu Chci do Studis

UBYTOVÁNÍ

Studenti budoucích 1. ročníků budou ubytováni na základě elektronicky podané žádosti o ubytování.
Termín pro podávání žádostí je od 9. 6. do 11. 7. 2022.

Více o kolejích

PRŮKAZ STUDENTA

Průkaz studenta slouží k identifikaci studenta, vstupu do chráněných částí budov, návštěvu menz, nebo knihoven.
Můžete zvolit VUT průkaz zdarma, nebo mezinárodní ISIC průkaz za zvýhodněnou cenu 230,- Kč.

Více o průkazech

IMATRIKULACE

Imatrikulace je slavnostní obřad, při kterém se studenti stávají oficiálně členy akademické obce. Studenti během imatrikulace skládají slavnostní slib.
Imatrikulace se koná vždy v září, nebo začátkem října. Přesný rozpis je zveřejněn v Aktualitách.

Vyhláška pro imatrikulace

ELEKTROTECHNICKÁ KVALIFIKACE

Studenti 1. ročníku jsou pro prokazatelném poučení a přezkoušení jen po dobu studia a jen ve školních laboratořích a dílnách CESA a FEKT VUT pracovníky poučenými se smyslu §4 Vyhlášky (vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti a práce a Českého báňského úřadu). Poučení a přezkoušení bude provedeno ve 2. a 3. týdnu semestru v rámci předmětu Elektrotechnický seminář. Účast na této výuce je povinná a bezpodmínečně nutná! Různá osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci získaná mimo FEKT se neuznávají.

Vyhláška pro elektrotechnický seminář

JAZYKOVÝ ROZŘAZOVACÍ TEST Z ANGLIČTINY

Během studia Sportovních technologií student absolvuje dva předměty zaměřené na výuku AJ. Předměty předpokládají určitou znalost anglického jazyka. Zda ji splňujete zjistíte v rozřazovacím testu.

Spustit rozřazovací test

TOP 500

Nejlepších 500 absolventů středních škol v ČR zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v akademickém roce 2021/2022 opět odměníme jednorázovým finančním příspěvkem ve výši 6 000 Kč.

Více informací

Odpovědnost: Ing. Jan Brada