Detail předmětu

Bojová umění - Judo

CESA-TV-JUDOAk. rok: 2021/2022

Základy sebeobrany Juda. Cvičení těla a mysli pomocí předepsaných cvičení. Páskování na konci letního semestru.

Aktuální rozvrh najdete v informačním systému VUT.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám, pádové techniky, základní držení na zemi, základní bojové techniky v postoji.

Prerekvizity

Dobrý zdravotní stav.
Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova.

Doporučená nebo povinná literatura

-PRAVIDLA JUDA (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinové cvičení – BOZP, praktická cvičení, nácvik technik, rozvoj dovedností, rozvoj fyzické kondice a rozvoj psychické odolnosti.

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

SPORTOVNÍ REPREZENTACE - zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V)

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.
Předmět není ukončen kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

BOZP
gymnastika, posilování , pádové techniky , techniky v postoji a v boji na zemi kombinace technik, kontra-chvaty, sebeobrana
sebeobrana; zápočet

Cíl

Na konci semestru student zvládne základní prvky Juda a pádové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.

V LS 2021/22 z důvodu covidové situace nebude možné nahrazování zameškaných hodin (nelze měnit složení skupin).

 

Možnost získání výkonnostních stupňů – páskování.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš