Detail předmětu

Pohybové aktivity 2

CESA-SPA2Ak. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje formám cvičení s vlastním tělem nebo s využitím pomůcek, které jsou zaměřené na rozvoj kondice (atletika, plavání, kanoistika, fitness a wellness, fyzioprogramy, TRX, kondiční trénink, cyklistika, nordik walking, HEAT program, indorcycling, indoor rowing) nebo kompenzaci jednostranného zatížení (rozvoj silových, silově rychlostních a silově vytrvalostních schopností). V rámci předmětu je zařazena i problematika organizace a provozu monitorovacích zařízení v oblasti fitness.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu Pohybové aktivity 2 se bude student orientovat v pohybových aktivitách podporujících udržení a rozvoj kondice a osvojí si znalosti a dovednosti potřebné pro udržování a rozvoj kondice prostřednictvím pohybových aktivit a informace o využití monitorovacích sportovních technologií při skupinových i individuálních tréninkových lekcích zaměřených na svalový i kardiorespirační aparát.
Absolvent předmětu bude schopen posoudit vhodnost využití monitorovacích sportovních technologií při kondičním cvičení (např. individuální i skupinové snímání tepové frekvence, velikost zátěže).
Písemným testem budou ověřeny získané znalosti.

Literatura

APPELT, T. a kol. Názvosloví pro cvičitele. 1. vydání, Praha: Olympia, 1990 (CS)
LAUREN, Mark a Joshua CLARK. Tělo jako posilovna: bible posilovacích cviků vlastní vahou. Bratislava: Timy Partners, 2013, 179 s. ISBN 978-80-89311-36-1. (CS)
NELSON, Arnold G a Jouko KOKKONEN. Strečink na anatomických základech. Druhé, přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 223 stran. Sport extra. ISBN 978-80-247-5485-7. (CS)
ŠVEJCAR, Pavel a Martin ŠŤASTNÝ. Moderní fyziotrénink. Vyd. 1. Praha: Plot, 2013, 178 s. ISBN 978-80-7428-183-9. (CS)
TLAPÁK, Petr. Posilování kloubní kondice: centračně-stabilizační cvičení. Praha: ARSCI, 2014, 356 s. ISBN 978-80-7420-037-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrolovaná účast na cvičeních/docházkové archy. Hodnocení vychází z aktivní účasti studenta na jednotlivých výukových lekcích a jeho zapojení do cvičebních aktivit včetně jejich monitoringu (dovednost ovládat přístroje pro monitoring).
Pro připuštění k závěrečnému zápočtovému testu je podmínkou prezentace dvou seminárních prácí.
Závěrečný písemný testu; student je schopen vysvětlit základní poznatky, pojmy a dát je do souvislostí a popsat vhodné formy monitoringu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se věnuje formám cvičení s vlastním tělem nebo s využitím pomůcek, které jsou zaměřené na rozvoj kondice (atletika, plavání, kanoistika, fitness a wellness, fyzioprogramy, TRX, kondiční trénink, cyklistika, nordik walking, HEAT program, indorcycling, indoor rowing) nebo kompenzaci jednostranného zatížení (rozvoj silových, silově rychlostních a silově vytrvalostních schopností). V rámci předmětu je zařazena i problematika organizace a provozu monitorovacích zařízení v oblasti fitness.
Vychází ze základních poznatků moderního sportovního tréninku a umožnují studentům pochopit a rozumět formám cvičení podporujících a rozvíjejících tělesnou kondici. Studenti se v rámci výuky seznámí s rozmanitými formami a způsoby monitorování zátěže v rámci kondičního tréninku.

1. Úvod do studia – obsah výuky, zkušební požadavky, BOZP; individuální sporty
2. – 12. Aktivní zapojování svalů, koordinace pohybů a problematika tréninku kondice ve vybraných sportech (atletika, plavání, kanoistika, fitness a wellness, fyzioprogramy, kondiční trénink, cyklistika, nordik walking, HEAT program, indorcycling, indoor rowing):
- ukázky nácviku základních pohybových dovedností,
- ukázky tréninkových prostředků,
- ukázky kompenzačních cvičení,
- formy a způsoby měření, monitorování a testování,
- exkurze do vybraných sportovních organizací,
- prezentace seminárních prací
13. Vyhodnocení výuky, písemný test

Cíl

Zdokonalit dovednosti i znalosti v oblasti rozvoje a udržení kondice vedoucí k dosažení optimálního stavu fyzické zdatnosti včetně jejího monitorování a pochopit formy a možnosti kompenzace sedavého způsobu zaměstnání nebo jednostranného zatížení prostřednictvím individuálních pohybových aktivit kondičního charakteru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá formou vedení docházky – aktivní účast ve výuce. Povoleny 2 neomluvené absence. Náhrada absencí v hodinách garanta sportu. Prezence 2 semestrálních prací zadaných na úvodní lekci (6. a 11. výukový týden).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš