Detail předmětu

Měření ve sportu

CESA-SMVSAk. rok: 2021/2022

V předmětu se studenti seznámí a získají základní kompetenci pro práci s jednoduššími přístroji a systémy využívanými v Kinantropologii a připraví se pro jejich používání praxi. Získají přehled o jejich využití v různých druzích sportů a prostředí i pro monitoring různých ukazatelů tělesného zatížení, trénovanosti, výkonnosti, předpokladů k pohybovému výkonu, pohybové struktury.

Výsledky učení předmětu

Znalosti, dovednosti a zkušenosti s praktickým použitím základní přístrojové technologie využívané při měření výkonu ve sportu.

Literatura

manuály jednotlivých přístrojů (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, terénní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast 80 %. Odevzdání všech zadaných a správně vypracovaných protokolů a výsledků z měření.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Témata cvičení :

1. Přístroje pro monitoring základních kinematických ukazatelů pohybu
2. Přístroje pro terénní a individuální monitoring pohybu, záznam zatížení organizmu při pohybové aktivitě, zpracování dat
3. Trenažéry a jejich využití pro výzkum pohybu, zatížení organizmu
4. Měření času ve sportu, různé systémy
5. Jednoduché přístroje pro měření koordinačních schopností, kondičních schopností
6. Příprava na testování sportovců

 

Cíl

Cílem výuky v předmětu je seznámit studenty se základními přístroji a systémy, které pomáhají měřit sportovní výkon, zdatnost, pohybovou aktivitu, předpoklady k pohybu, monitorovat a provádět jednoduchou analýzu pohybu tak, aby získali úvodní praktické zkušenosti při práci s těmito přístroji a systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

seminář

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš