Detail předmětu

Základy měření v kinantropologii a sportu

CESA-SZMKAk. rok: 2021/2022

Obsahem je teoretické i praktické seznámení s měřicími, testovacími systémy, které se využívají ve sportu i tělesné výchově. Studenti získají praktické dovednosti při práci s jednoduchými přístroji a systémy a přehled o jejich využití v různých druzích sportů, prostředí i pro různé sledované ukazatele tělesného zatížení nebo výkonnosti. Součástí cvičení bude samostatná praktická činnost individuální i skupinová.

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá základní vědomosti a dovednosti o práci se základními a jednoduchými přístroji pro měření i testování ve sportu.
Bude schopen je aplikovat v praxi při vlastních měřeních se sportovci i nevýkonnostní populací. Bude umět vybrat vhodné měřicí a testovací zařízení a systémy, instalovat a obsluhovat vybranou techniku, ukutečnit měření a testování, provést sběr vybraných dat, zpracovat je pro hodnocení a interpretaci.

Prerekvizity

Úvodní znalosti o tělesných cvičeních a sportu, rozdělení sportů a disciplín, klasifikace sportovního výkonu.

Literatura

Manuály produktů, firem, které se zabývají měřením ve sportu
Úvod do předmětu Měřicí technika ve sportu (bude zpracován do zahájení výuky)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Test min. 75 %. Odevzdané protokoly z měření 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem je teoretické i praktické seznámení s měřicími, testovacími systémy, které se využívají ve sportu i tělesné výchově. Studenti získají praktické dovednosti při práci s jednoduchým přístroji a systémy a přehled o jejich využití v různých druzích sportů, prostředí i pro různé sledované ukazatele tělesného zatížení nebo výkonnosti. Součástí cvičení bude samostatná praktická činnost individuální i skupinová.

1. Úvod do měřící techniky ve sportu, důvody a potřeba využití měřící techniky ve sportu, základní dělení
2. Analýza pohybu - základní kinetická analýza, hardwarové vybavení, senzory pro měření rychlosti, zrychlení, síly, inerciální měřící jednotky
3. Analýza pohybu - Analýza pohybu za pomoci softwarového zpracování dat - zobrazovací techniky a simulační nástroje
4. Přístroje pro testování reakčních a rovnovážných schopností
5. Přístroje pro statické a dynamické měření sil
6. Přístroje využívané pro měření výkonu v závodech a posuzování skórování
7. Přístroje pro monitoring výkonu a výkonnosti ve vrcholovém a výkonnostním sportu
8. Přístroje pro orientaci v terénu a měření klimatických vlivů
9. Využití mobilních telefonů, tabletu a smartwatch aplikací ve sportu
10. Přístroje a software pro měření a analýzu pohybu a podporu tréninkového procesu ve vodním prostředí
11. Přístroje pro volnočasové aktivity individuální a skupinové (navigace, měření tepové frekvence a spotřeby energie, snímání pohybové aktivity

Cíl

Cílem je provést základní přehled, seznámení a práce s jednoduššími systémy a přístroji využívanými pro praktickou činnost v tréninku, soutěžích a při testování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student musí absolvovat 80 % přednášek. Cvičení jsou povinná ze 100 %, náhrada možná po dohdě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš